Aktuality

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

29.09.2021 Celý článek

KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE

Pod záštitou Psychiatrické nemocnice v Opavě představujeme 

KLUB OTEVŘENÉHO…

Podpora rodinným příslušníkům

Psychiatrická nemocnice v Opavě nabízí podporu rodinným příslušníkům přímo od lidí s vlastní zkušeností

 

Duševní onemocnění blízkého člověka zpravidla významně zasahuje do života celé rodiny a přináší s sebou řadu otázek, obav, nejistot a zároveň nároků. Podle prestižního mezinárodního výzkumu evropské organizace EUFAMI, která se již téměř 20 let zasazuje o podporu rodinných příslušníků, má péče o blízkého člověka s duševním onemocněním dopad na fyzické i duševní zdraví samotných pečovatelů. O své blízké pečují rodinní příslušníci často řadu let, zároveň téměř polovina účastníků výzkumu uvedla, že nikdy neměla možnost vzít si volno a odpočinout si. Péče o blízkého člověka s duševním onemocněním může pro rodinu znamenat také finanční zátěž. Pečovatelé mají omezené zlepšení podmínek života svých blízkých.

 

Rodina hraje zároveň v péči o rodinného příslušníka se závažnou duševní nemocí zásadní úlohu – tři čtvrtiny veškeré péče, kterou lidé s chronickým onemocněním potřebují, dostávají od lidí z vlastní rodiny nebo kruhu přátel. I když zotavení z duševní nemoci může mít různý průběh a může být i poměrně rychlé, podpora ze strany rodiny na něj má zásadní vliv, stejně jako v případě zvládání příznaků nemoci a zachování běžného fungování ve společnosti.

 

 

I když je postupně této oblasti věnována stále větší pozornost, mohou být v praxi možnosti poskytnout pomoc rodině omezené. Podle výzkumu by minimálně třetina rodinných příslušníků ocenila více informací v souvislosti s léčbou, podporou a péčí o blízkého s duševním onemocněním a také by se na ní ráda podílela. Téměř všichni účastníci výzkumu by uvítali a využili možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti jak s odborníky, tak s dalšími rodinnými příslušníky.

 

Zkušenost s podporou má manželka peer pracovníka Psychiatrické nemocnice v Opavě Martina Okáče Katka: „V době hospitalizace mého manžela mi nejvíce pomáhal lidský přístup, který jsem ocenila obzvláště v době, kdy se mi vlivem onemocnění hroutil celý svět. Začala jsem dojíždět na rodinné komunity a zjistila, že nejsem sama v takovéto situaci. Důležitý byl také čas a odstup. Postupně jsme vybudovali svépomocnou skupinu, takovou záchytnou síť: Klub otevřeného srdce. Zde se navzájem podpíráme a hledáme cesty, které fungují. Zjistili jsme, že když se o této problematice otevřeně hovoří, pomáhá to nejen druhým, ale hlavně nám samotným.“

 

Jednou z možností, jak rodinné příslušníky a blízké podpořit, je právě využití zkušeností člověka, který už prošel podobnou cestou a může své zkušenosti nabídnout dále.

 

V České republice poskytují již od roku 2013 v rámci sociálních i zdravotních služeb duševně nemocným podporu založenou na zkušenosti peer konzultanti – odborní pracovníci s osobní zkušeností se zotavením z duševní nemoci. V zahraničí je stejný princip využíván také k podpoře rodiny – blízkým lidí s duševním onemocněním nabízejí svou pomoc v nemocnicích či dalších službách tzv. peer rodinní příslušníci. V rámci projektu realizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví se rozhodla dále rozvíjet podporu rodin pacientů a zavést nově pozici peer rodinného příslušníka také Psychiatrická nemocnice v Opavě. Po úvodním proškolení zde začnou od května 2020 působit hned čtyři peer rodinní příslušníci. Nabídnou rodinám pacientů jak možnost individuálního rozhovoru a podpory, tak například skupinová setkání s odborným programem.

 

Nabízíme nástroj pro podporu rodin:

http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/OSOBNI_PLAN_PRO_RODINU_FINAL.pdf  

http://www.cmhcd.cz/centrum/aktuality/jak-si-udrzet-zdravi-a-dusevni-pohodu-osobni-osob/

 

Peer rodinných příslušníků - kontakty: zde

 

Odkazy:

Leták:

Pozvánaka - Setkání pro rodinné příslušníky - Co nám nemoc blízkého dala a vzala

Webové stránky:

Pokračujeme: Online setkání pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním (cmhcd.cz)

Podpora rodinných příslušníků v psychiatrických nemocnicích (cmhcd.cz)

Facebook (událost):

Jak při péči o blízkého nezapomenout sám na sebe? | Facebook