12A Stanice pro léčbu těžších forem demencí - muži

Stanice 12A je mužské uzavřené oddělení zaměřené  převážně na pacienty s těžším narušením orientace a paměti , často již  se syndromem geriatrické  křehkosti či  terminální geriatrické deteriorace, kteří vyžadují komplexní  ošetřovatelskou péči . Probíhají zde další úpravy medikace, režimové aktivity, v indikovaných případech i pohybová rehabilitace. Nedílnou součástí je i  dopomoc při dalším sociálním zajištění pacientů.

 

Počet lůžek:  24

Návštěvy: denně 14:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Eva Thomasová , tel.: 553 695 205 

Staniční sestra

Bc. Monika Breuerová, tel.: 553 695 161 

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: woitkova@pnopava.cz
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 264, e-mail: zednikova@pnopava.cz
Mgr. Jana Bitomská, tel.: 553 695 248, e-mail: bitomskaj@pnopava.cz

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace, možnost vycházek po areálu v doprovodu rodiny, duchovní péče.

Stanice 12

ošetřovna tel.:      553 695 161