18A Příjímací stanice pro léčbu závislosti na alkoholu-muži

Stanice 18A je určena jako příjimací pro dospělé mužské pacienty s problematikou alkoholové závislosti. Poskytujeme detoxifikační program v délce cca 2 týdnů (k odeznění projevů odvykacího  alkoholového stavu), dále dle motivace pacienty směřujeme k další léčbě na následných odděleních - psychoterapeutickém 18D eventuelně na detašované pracoviště v Horních Holčovicích.

 

Počet lůžek:  25 z toho 6 na pokoji zvýšené péče

Pacienti se objednávají k léčbě přímo na stanici 18A, k léčbě přicházejí střízliví. Jen akutní příjmy domlouvá ošetřující lékař pacienta s lékařem příjmové stanice nebo lékařem oddělení. K přijetí je nutné doporučení k léčbě tzv. parere ošetřujícího lékaře-psychiatra.

Staniční lékař

MUDr. Adam Trimaj, tel.: 553 695 410, e-mail: trimaj@pnopava.cz

Staniční sestra

Bc. Zuzana Ermidu, tel.: 553 695 409, 553 695 408 e-mail: ermidu@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Petra Mateřanková, tel.: 553 695 421, 725 931 178, e-mail: materankova@pnopava.cz
čas: 6:30-7:30 13:00-14:00

Psychoterapeut

Jana Havelková, tel.: 553 695 488

 

Program v rámci příjmového oddělení je jednodušší, poskytována je podpůrná psychoterapie zaměřená na edukaci, motivaci k další léčbě.

Stanice 18

Akutní příjmy tel.: 553 695 410 

Ošetřovna tel.:      553 695 408