15 Stanice pro léčbu psychóz, demencí a afektivních poruch - ženy i muži

Stanice 15 je smíšené uzavřené oddělení zaměřené na pacienty s lehkou až středně těžkou demencí. Ve spolupráci s psychology a ergoterapeuty zde  probíhá medikamentosní a režimová léčba zaměřená na  trénink kognice. Nedílnou součástí je i  dopomoc při dalším sociálním zajištění pacientů. Dále tato stanice slouží jako „mezistupeň“ mezi přijímací stanicí a  otevřeným oddělením pro pacienty  s psychózami a těžšími depresemi. Ti jsou v indikovaných případech zařazování do individuální psychoterapie.

 

Počet lůžek:  24

 Návštěvy: denně 14:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem..

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Krista Kuběnová , tel.: 553 695 406 

Staniční sestra

Bc. Lenka Hráblíková , tel.:  553 695 405 

Sociální pracovnice

Mgr. Dagmar Dostalíková , tel.: 553 695 473, 725 931 081, e-mail: dostalikova@pnopava.cz
čas: 7:00-8:15 13:30-14:30

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 264, e-mail: zednikova@pnopava.cz
Mgr. Jana Bitomská, tel.: 553 695 248, e-mail: bitomskaj@pnopava.cz

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace, možnost individuálních vycházek po areálu, duchovní péče.

ošetřovna tel.:      553 695 405