14B

Stanice 14B je určena pro 7 chlapců ve věku 5-10 let a 18 dívek ve věku 5-18 let.

Léčba je komplexní režimová, psychoterapeutická a psychofarmakologická včetně diagnostiky. 

 

Počet lůžek: 25

 

AKTUALITY

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2024

Kapacita léčebně rehabilitačních pobytů je již naplněna.

 

dovoluji si Vás seznámit s organizací práce v průběhu letních prázdnin v letošním roce 2024 na dětském a dorostovém psychiatrickém oddělení v Opavě.

 

V době od 26.7.2024 do 15.8.2024 bude oddělení uzavřeno a všechen personál bude čerpat řádnou dovolenou.

 

Znovu do plného provozu bude otevřeno dnem 15.8.2024 od 6.00 hodiny.

 

  1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, konaný ve dnech                   8/9.7.-26.7.2024.   

 

Pobyt bude opět v podmínkách oddělení, stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek pro děti na pobyt činí 1500,- Kč, z toho 1300,-Kč kapesné platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP

 

 

  1.  léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku, konaného ve dnech 15/16.8. -29/30.8.2024.

 

Pobyt bude v podmínkách oddělení stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek   pro děti na pobyt činí 1200,- Kč, z toho 1000,-Kč kapesné platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP.

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje pacienty, prosím pošlete doporučení, místa jsou omezeny kapacitou oddělení.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

 

 S pozdravem          prim. MUDr. Trávníčková Dana , DO PL Opava

                                 č.t. 553 695 390           email:    travnickova@pnopava.cz

 

                                 sociální pracovnice p. Hemzalová

                                 č.t. 553 695 389           email:  hemzalova@pnopava.cz

 

                                 vrchní sestra  Bc. Hypšová Martina

                                  č.t. 553 695 379           email: hypsova@pnopava.cz  

 


 

 

Informace Dětské oddělení PN Opava

Dětské oddělení – stanice 14A+14B je od 22.12.2023  13.00 hod. uzavřeno do 2.1. 2024 06.00 hodin.

V době uzavírky oddělení je nutné všechny akutní dětské pacienty ze spádu / Opava , Nový Jičín, Bruntál/ ambulantně vyšetřit, poruchy chování odkázat k sociálnímu řešení OSPOD,   psychotické pacienty nad 15 let  umístit na  dospělé oddělení, pod l5 let  jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce ev. domluvit hospitalizaci na spádové DO, stejně je potřebné organicitní došetření. V případě jejich nesouhlasu je nutné nasadit terapii ambulantně s nutností náležitě žurnálním lékařem poučit rodinu o charakteru nemoci a nutném dohledu nad pacientem.

Akutní pedopsychiatrické vyšetření lze pouze v pracovní dny ve FN Ostrava Poruba.

prim.  MUDr. Trávníčková Dana

 


 

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2023

Kapacita léčebně rehabilitačních pobytů je již naplněna.

dovoluji si Vás seznámit s organizací práce v průběhu letních prázdnin v letošním roce 2023 na dětském a dorostovém psychiatrickém oddělení v Opavě.

 

V době od 21.7.2023 do 14.8.2023 bude oddělení uzavřeno a všechen personál bude čerpat řádnou dovolenou.

 

Znovu do plného provozu bude otevřeno dnem 14.8.2023 od 6.00 hodiny.

 

  1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, konaný ve dnech                   3/4.7.-21.7.2023.   

 

Pobyt bude opět v podmínkách oddělení, stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek pro děti na pobyt činí 1500,- Kč, z toho 1300,-Kč kapesné platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP

 

Termín na červenec na 14A je již zcela zaplněn. Děkujeme za pochopení.

 

 

  1.  léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku, konaného ve dnech 14/15.8. -28/29.8.2023.

 

Pobyt bude v podmínkách oddělení stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek   pro děti na pobyt činí 1200,- Kč, z toho 1000,-Kč kapesné platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP.

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje pacienty, prosím pošlete doporučení, místa jsou omezeny kapacitou oddělení.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

 

 S pozdravem          prim. MUDr. Trávníčková Dana , DO PL Opava

                                 č.t. 553 695 390           email:    travnickova@pnopava.cz

 

                                 sociální pracovnice p. Hemzalová

                                 č.t. 553 695 389           email:  hemzalova@pnopava.cz

 

                                 vrchní sestra  Bc. Hypšová Martina

                                  č.t. 553 695 379           email: hypsova@pnopava.cz  


 

 

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2022

dovoluji si Vás seznámit s organizací práce v průběhu letních prázdnin v letošním roce 2022 na dětském a dorostovém psychiatrickém oddělení v Opavě.

 

V době od 22.7.2022 do 15.8.2022 bude oddělení uzavřeno a všechen personál bude čerpat řádnou dovolenou.

 

Znovu do plného provozu bude otevřeno dnem 15.8.2022 od 6.00 hodiny.

 

 

 1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, konaný ve dnech 8.7.-22.7.2022.   

Pobyt bude opět v podmínkách oddělení, stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek pro děti na pobyt činí 1000 Kč,  z toho 800,-Kč kapesné, platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP.

 

 2. léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního rokukonaného ve dnech 15/16.8.2022-29/30.8.2022.

Pobyt bude v podmínkách oddělení stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek   pro děti na pobyt činí 1000 Kč, z toho 800,-Kč kapesné, platby vstupů a jízdného a 200,- Kč sponzorský dar, ze kterého se čerpají  prostředky na diplomy a odměny v režimu LRP.

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje pacienty, prosím pošlete doporučení, místa jsou omezeny kapacitou oddělení.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

 

 S pozdravem          prim. MUDr. Dana Trávníčková, DO PL Opava

                                 č.t. 553 695 390           email:    travnickova@pnopava.cz

 

                                 sociální pracovnice p. Hemzalová

                                 č.t. 553 695 389           email:  hemzalova@pnopava.cz


 

 

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2021

 

dovoluji si Vás seznámit s organizací práce v průběhu letních prázdnin v letošním roce 2020 na dětském a dorostovém psychiatrickém oddělení v Opavě.

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci COVID-19 se bude program LRP přizpůsobovat centrálním epidemiologickým doporučením tak, abychom nezvyšovaly riziko možné nákazy.

Před přijetím dítěte na LRP budeme požadovat negativní vyšetření PCR COVID 19 ne starší 48 hodin.

 

V době od 30.7.2021 do 16.8.2021 bude oddělení uzavřeno a všechen personál bude čerpat řádnou dovolenou.

 

Znovu do plného provozu bude otevřeno dnem 16.8.2021 od 6.00 hodiny.

 

 1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, konaný ve dnech 14.7.-30.7.2021.   

Pobyt bude opět v podmínkách oddělení stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek pro děti na pobyt činí 1000 Kč.

 

2. léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku, konaného ve dnech 16/17.8.2021-30/31.8.2021

Pobyt bude v podmínkách dětského oddělení, příspěvek pro děti na pobyt činí 1000 Kč.

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje pacienty, prosím pošlete doporučení.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

S pozdravem

 

prim. MUDr. Dana Trávníčková, DO PL Opava, č.t. 553 695 390, email: travnickova@pnopava.cz

sociální pracovnice p. Hemzalová, č.t. 553 695 389, email: hemzalova@pnopava.cz


 

V době od 24.7.2020 do 10.8.2020, je oddělení uzavřeno.  Akutní psychiatričtí pacienti nad 15 let můžou být již v péči dospělých psychiatrických lůžkových oddělení v regionu.

 

Pro akutní dětské pacienty pod 15 let se závažnou duševní poruchou vyžadující hospitalizaci je nejbližší psychiatrické lůžkové dětské zařízení dle domluvy je pro nás  DO PN Kroměříž, příp. Velká Bíteš.

 

prim. MUDr. Dana Trávníčková


 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA
DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO
ODDĚLENÍ

3.4.2020 9.30-14.30

v prostorách skleněné
verandy dětského oddělení

SRDEČNĚ všechny ZVEME

 


 

HODNOCENÍ TÁBORA 2019

V období letních prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly 3 čtrnáctidenní turnusy léčebně rehabilitačního pobytu pro děti s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, mentálně retardované, autistické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním a v neposlední řadě i se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku...

 

Celý článek včetně fotogalerie najdete zde.

Článek ve formátu pdf ke stažení zde

 


 

Je máj, lásky čas

A na dětském oddělení to platí několikanásobně. Naši malí i větší pacienti projevili tento měsíc svou lásku ke sportu, ke zvířatům a také k zábavě a soutěžení....

 

Celý článek s fotogalerii najdete zde.

 


  

Jaro na dětském oddělení

Bohužel, vzhledem k proměnlivosti počasí jsme trávili s našimi dětmi hodně času v prostorách oddělení. Abychom si ho užili, vymýšleli jsme zajímavé aktivity, které by děti něco naučily a současně z ní také měli i něco navíc. Ideálním řešením je příprava něčeho dobrého k snědku....
 

Celý článek s fotogalerii najdete zde.

 


 

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2019

 

dovoluji si Vás seznámit s organizací práce v průběhu letních prázdnin v letošním roce 2019 na dětském a dorostovém psychiatrickém oddělení v Opavě.

 

Vzhledem ke stále probíhající rekonstrukci DO budou všechny pobyty probíhat v podmínkách oddělení stanice 14A dětského psychiatrického oddělení, v náhradní budově č. 1 PNO.

 

Příspěvek na pobyt činí 800 Kč, ze kterých jsou hrazeny vstupy do památek, na koupaliště apod., včetně jízdného a drobné kapesné pro děti.

 

Letos nabízíme tři termíny:

 

  1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, ve dnech 15/16.7-29/30.7. 2019

 

  1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti  hyperkinetické, neurotické, autistické se sociálně maladaptivním chováním, ve dnech 29/30.7. – 12/13.8. 2019

 

  1. léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku, konaného ve dnech 12/13.8.– 26/27.8. 2019 

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje pacienty, prosím pošlete doporučení.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

 

 

 S pozdravem             prim. MUDr. Dana Trávníčková, DO PN Opava

                                 č.t. 553 695 390           email:  zc.avaponp@avokcinvart

                                 sociální pracovnice p. Hemzalová

                                 č.t. 553 695 389           email:  zc.avaponp@avolazmeh

 

Ke stažení pro tisk zde

 


 

Jarní prázdniny 2019

Letošní jarní prázdniny proběhly v opavském okrese až téměř v samém předjaří 11.3. – 17.3.2019.

 

Článek a fotogalerii najdete zde.

 


 

Adventní čas na dětském oddělení 2018

 

Letošní adventní čas na dětském oddělení byl trošičku jiný, než jsme byli dříve zvyklí. Vše začalo už v polovině října, kdy jsme se dověděli o přesném termínu předávání staré budovy k plánované rekonstrukci a našem následném přesunu do budovy bývalé st. 1.
Konečně jsme mohli zužitkovat hromady a hromady krabic, které jsme schovávali na balení hraček, knih, výtvarných pomůcek a spousty drobností. A že jich teda bylo. Museli jsme roztřídit, co budeme potřebovat v „náhradním bydlení“ na st. 1,, co si schováme až do nově zrekonstruované budovy a co už nebude vůbec potřebné ani pro nás, ani pro případné zájemce z jiných stanic. První fázi balení jsme s pomocí personálu i pacientů zvládli, úspěšně jsme se přestěhovali, umístili nábytek dle našich potřeb a začalo vybalování, přesouvání a hledání všeho a všemi. Zažili jsme chvíle legrace, ale i zoufalství, když jsme nemohli najít klíče ke skříním, ke dveřím, když to, co včera bylo tady, tady dnes není a tak to trvalo pár prvních dnů, než jsme si vše ujednotili, doupravili a konečně se zabydleli.

 

Celý článek včetně fotogalerie naleznete ZDE.

Článek ve formátu pdf můžete stáhnout ZDE 

 


 

V měsíci říjnu jsme opět spolupracovali se Slezským zemským muzeem v Opavě. Tentokrát jsme s našimi pacienty, za pomoci personálu, činnostních terapeutek a  vychovatelek ze školy, vyrobili dekorace k Mezinárodnímu dni archeologie. Tématem letošního ročníku byla „Doba kamenná“. Vyráběli jsme různé obrázky, figurky, sošky, mamuty, pravěké nástroje a všichni jsme se pomyslně vrátili o několik tisíciletí zpět. Výrobky se setkaly s velkým uznáním a obdivem, což nám všem udělalo obrovskou radost.

Fotky naleznete ZDE.

 


 

 

Dovolujeme si Vám oznámit,  že na  pedopsychiatrickém oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě bude dne 1.11.2018 zahájena generální rekonstrukce budovy a zařízení.  Předpokládaná doba ukončení rekonstrukce je  do konce roku 2019.

 

Provoz oddělení bude zajištěn v tomto období v budově pavilonu č. 1 v PN Opava, bude však omezen na jedno koedukované oddělení s max. 32 lůžky.  Přednostně budou  hospitalizováni   dětští pacienti do ukončení povinné školní docházky,  tj.  do 15-16 let. Péči o pacienty nad 15 let  vyžadujících hospitalizaci mohou dle odborných doporučení zajistit akutní dospělá lůžková oddělení v regionu. 

 

Vzhledem k provizorním podmínkám bude omezen i provoz  akutních příjmů, tyto bude možné přijmout k hospitalizaci dle dostupné kapacity oddělení pouze po předchozí telefonické domluvě.

Z výše uvedených důvodů prosíme o spolupráci i pediatrická odd. v regionu, kdy bude v některých případech nutné dekompenzace pacientů bez závažné duševní poruchy zvládnout na somatickém lůžku s možností telefonické konzultace stran medikace.

 

Mnohokrát Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 


 

 

Dovolujeme si Vám oznámit,  že na  pedopsychiatrickém oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě bude dne 1.11.2018 zahájena generální rekonstrukce budovy a zařízení.  Předpokládaná doba ukončení rekonstrukce je  do konce roku 2019.

 

Provoz oddělení bude zajištěn v tomto období v budově pavilonu č. 1 v PN Opava, bude však omezen na jedno koedukované oddělení s max. 32 lůžky.  Přednostně budou  hospitalizováni   dětští pacienti do ukončení povinné školní docházky,  tj.  do 15-16 let. Péči o pacienty nad 15 let  vyžadujících hospitalizaci mohou dle odborných doporučení zajistit akutní dospělá lůžková oddělení v regionu. 

 

Vzhledem k provizorním podmínkám bude omezen i provoz  akutních příjmů, tyto bude možné přijmout k hospitalizaci dle dostupné kapacity oddělení pouze po předchozí telefonické domluvě.

Z výše uvedených důvodů prosíme o spolupráci i pediatrická odd. v regionu, kdy bude v některých případech nutné dekompenzace pacientů bez závažné duševní poruchy zvládnout na somatickém lůžku s možností telefonické konzultace stran medikace.

 

Mnohokrát Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 


 

HODNOCENÍ TÁBORA 2018

Jako každý rok v období prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly dva turnusy léčebně rehabilitačního pobytu dětí s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, autistické, neurotické a se sociálně maladaptivním chováním. 

 

Celý článek naleznete zde

Fotogalerii naleznete zde

 

 


 

 

OD 20. 7. 2018 DO 12. 8. 2018
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ UZAVŘENO

 

Dovoluji si Vás seznámit s uzavřením Dětského oddělení PN Opava, v době od 20.7. do 12.8.2018. Otevírá se opět dne 13.8.2018 do plného provozu.

 

V případě nutnosti akutní hospitalizace s důvodu závažného duševního onemocnění u pacientů pod 15 let funguje PN Kroměříž a od 26.7.  i PL Šternberk. Hospitalizace  u pacientů nad 15 let v režii dospělých psychiatrických oddělení v regionu.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem Prim. MUDr. Dana Trávníčková

 


 

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2018

 

Jako již tradičně i letos nabízíme léčebně rehabilitační pobyt pro děti s enurézou a enkoprézou, konaný ve dnech 2.7.-20.7.2018.

Pobyt bude opět v podmínkách oddělení stanice 14A a 14B dětského psychiatrického oddělení, příspěvek na pobyt činí 800 Kč, ze kterých jsou hrazeny vstupy do památek, na koupaliště apod., včetně jízdného.

 

Druhý léčebně rehabilitační pobyt pro děti hyperkinetické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním, se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku, se bude konat ve dnech 13./14/.8.2018- 27./28/.8.2018

Pobyt bude v podmínkách dětského oddělení / vzhledem k rekonstrukci v prostorách stanice 1 /, příspěvek na pobyt činí 800 Kč, ze kterých jsou hrazeny vstupy do památek, na koupaliště apod., včetně jízdného.

 

Pokud uvažujete o některém z letních léčebně rehabilitačních pobytů pro svoje dítě, prosím obraťte se na svého ošetřujícího lékaře k doporučení pobytu.

 

Další potřebné informace Vám rádi poskytneme.

 

S pozdravem

 

prim. MUDr. Dana Trávníčková, DO PL Opava
tel. 553 695 390, email: zc.avaponp@avokcinvart

sociální pracovnice p. Hemzalová
tel. 553 695 389, email: zc.avaponp@avolazmeh

 

Ke stažení pro tisk zde

 


 

 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA
DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO ODDĚLENÍ

27.3.2018 9.00-16.00

v prostorách skleněné
verandy dětského oddělení

SRDEČNĚ všechny ZVEME

 


 

 

ADVENTNÍ ČAS NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ


Jak už bývá v tuto dobu zvykem, i letošní adventní čas jsme se snažili našim dětským pacientům zpříjemnit. Ve dnech 5. a 6. 12. 2017 byly pro děti připravené Mikulášské nadílky, za které bychom chtěli velmi poděkovat pacientům ze st. 3, 18C, 18D a činnostním terapeutkám. Všichni měli pro děti připravený krásný program, který byl završen rozdáváním drobných dárečků Mikulášem a jeho pomocníky. 

CELÝ ČLÁNEK NALEZNETE ZDE

 


 


 

 

OD 14 hod. 22. 12. 2017 DO 6 hod. 2. 1. 2018
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ UZAVŘENO

 

V době uzavírky oddělení je nutné všechny akutní dětské pacienty ambulantně vyšetřit, poruchy chování odkázat k event. přijetí až od 2. 1. 2018, psychotické pacienty nad 15 let umístit na dospělé oddělení, pod l5 let jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce. V případě jejich nesouhlasu je nutné nasadit terapii ambulantně s nutností náležitě žurnálním lékařem poučit rodinu o charakteru nemoci a nutném dohledu nad pacientem.

Od 2. 1. 2017 se budou vracet k hospitalizaci pacienti - jedná se o administrativní příjem. 

V období od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018 je otevřeno pouze zařízení DPN Opařany, od 27. 12. 2017 i DPN Velká Bíteš. Jiná pedopsychiatrická pracoviště jsou uzavřena.


Opava 21. 12. 2017     prim. MUDr. Trávníčková Dana


 

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ VÝSTAVKU, která proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 9 do 16 hodin na prosklené verandě pavilonu 14. Těšit se můžete na prezentace výrobků dětí vyrobených v rámci terapeuticko-výchovného programu.

Pozvánka ke stažení zde.


 

 

VIII. Pediatricko - pedopsychiatrické sympózium

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST SPOLEK LÉKAŘŮ V OPAVĚ si Vás dovoluje pozvat na odborné sympozium
který je pořádán dne 28. listopadu 2017 v Kulturním domě PN Opava, Olomoucká 88. 

Více informací zde.


 

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

V období letních prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly 2 čtrnáctidenní turnusy léčebně rehabilitačního pobytu pro děti s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, autistické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním a v neposlední řadě i se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku.


CELÝ ČLÁNEK NALEZNETE ZDE.

 Magistrát zorganizoval sbírku pro děti z psychiatrické nemocnice

 
Zaměstnanci magistrátu se po loňské říjnové sbírce potravin pro potřebné rozhodli nyní pomoci opavské psychiatrické nemocnici. Konkrétně klientům dětského a dorosteneckého oddělení. Prostory magistrátu u recepce na Krnovské ulici a na Hlásce se tak na jeden den staly malým hračkářstvím. V úterý 21. března zde totiž zaměstnanci úřadu nashromáždili obrovské množství hraček, ale nejen jich.

"Kromě dřevěných, plyšových či plastových hraček, stavebnic, puzzle, karet a řady společenských her donesli úředníci, ale i vedení města také hromadu výtvarných a psacích potřeb, balóny, sady na stolní a soft tenis či badminton a další sportovní náčiní, a také sladkosti a další pochoutky pro děti, které mohou posloužit například jako ceny do soutěží," uvedla Barbora Bendíková z opavského magistrátu, jež měla pořádání sbírky na starosti.

Sbírka byla předána pracovníkům Psychiatrické nemocnice Opava.

Zdejší oddělení pro děti a dorost s kapacitou padesáti lůžek se stará o klienty s širokou škálou diagnóz pro mentálně retardované, s poruchami chování či příjmu potravy, s rozvíjejícím se psychosomatickým onemocněním, po sebevražedných pokusech nebo i o děti týrané či zneužívané.

Předání sbírky magistrátu


Sbírku na radnici předal řediteli Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeňku Jiříčkovi primátor Radim Křupala.

 

 

 


 

Ukázka prací dětí 

Ukázka prací dětí

Ukázka prací dětí  

Ukázka prací dětí 

Ukázka prací dětí 

Ukázka prací dětí 

Divadlo Krtek a hodiny - sponzorský dar

Divadlo Krtek a hodiny - sponzorský dar

Poděkování od rodičů pro personál

Podmínkou plánovaného přijetí je písemné doporučení dětského psychiatra, klinického psychologa, případně dětského lékaře.

Je potřeba mít zajištěný souhlas zákonného zástupce dítěte s přijetím nebo soudní rozhodnutí.

Příjímáme pacienty také akutně na základě aktuálního zhodnocení psychického stavu dítěte odesílajícím lékařem a příjmovým lékařem Psychiatrické nemocnice.

Staniční lékař

MUDr. Jana Blagová, tel.: 553 695 380 (Telefonické konzultace pondělí – pátek 11-12 a 13-14 hod), e-mail: blagova@pnopava.cz

Staniční sestra

Bc. Martina Hypšova, tel.: 553 695 379, e-mail: hypsova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Hana Hemzalová, tel.: 553 695 389, 725 931 139, e-mail: hemzalova@pnopava.cz
čas: 6:00-7:00  9:00-11:00  13:00-14:30 

Psycholog

Mgr. Barbora Hendrychová, tel.: 553 695 388, e-mail: hendrychovab@pnopava.cz 
Mgr. Pavel Podžorský, tel.: 553 695 381, e-mail: podzorsky@pnopava.cz

   

 

 

REŽIM DNE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

 

6.30            hod                          BUDÍČEK

6.30 – 7.00 hod         ranní toaleta, úklid ložnic, bodování pokojů, měření fyziolog. funkcí

7.00 – 7.25 hod                           SNÍDANĚ , příprava desátky do školy

7.25 – 7.45 hod          podávání léků, provedení ošetření dětí        

7.45 – 8.15 hod         vizita primářská – pondělí, středa

                                   vizita lékařská – denně, včetně sobot, nedělí a svátků

                                   komunita – úterý

                                   indiv. vizita – čtvrtek

                                   týdenní hodnocení – pátek 

8.15 – 8.25 hod         odchod dětí do školy

8.30 – 10.10 hod       školní výuka, studenti výuka na oddělení

10.10 – 10.30 hod                      SVAČINA

10.30 – 13.00 hod     školní výuka, studenti výuka na oddělení

13.00 – 13.30 hod                        OBĚD

13.30 – 13.45 hod     podávání léků , provedení ošetření , vydávání kapesného (po,stř,pá)               

13.45 – 14.30 hod     volná hra – stolní hry, individuální pohovory

14.30 – 15.30 hod     vycházka, pohybové aktivity

15.30 – 16.00 hod     školní příprava                 

16.00 – 16.30 hod                      SVAČINA

16.30 – 17.00 hod     měření fyziolog.funkcí, sesterská vizita

17.00 – 18.00 hod     výchovný program, zájmové aktivity

18.00 – 18.30 hod                       VEČEŘE

18.30 – 18.55 hod      podávání léků, provedení ošetření, enuretické cviky

18.55 – 19.30 hod      večerní toaleta, výměna osobního prádla, úklid osobních věcí

19.30 – 21.00 hod      individuální sledování televize, stolní hry, četba

                                    mladší chlapci – čtení pohádky

 

      VEČERKA  mladší děti : 20.00 hod

                         starší děti    : 21.00 hod všední dny

                                          21.30 hod pátek, sobota, svátky, prázdniny

 

 

REŽIM DNE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ  ve dnech bez školní výuky

 

7.30            hod                          BUDÍČEK

7.30 – 8.00 hod         ranní toaleta, úklid ložnic, bodování pokojů, měření fyziolog.funkcí

8.00 – 8.30 hod         vizita primářská – pondělí, středa

                                   vizita lékařská – denně, včetně sobot, nedělí a svátků

                                   komunita – úterý

                                   indiv. vizita – čtvrtek

                                   týdenní hodnocení – pátek 

8.30 – 9.00     hod                      SNÍDANĚ      

9.00 – 9.15     hod       podávání léků, provedení ošetření dětí

9.15 – 9.30   hod       odchod dětí na polodenní výlet a do výchovných programů

10.10 – 10.30 hod                      DESÁTKA

10.30 – 12.00 hod       výchovný program dětí

12.00 – 12.30 hod                         OBĚD

12.30 – 12.45 hod     podávání léků , provedení ošetření, měření  fyziolog.funkcí           

12.45 – 15.00 hod     odpolední klid, poslech relaxační hudby, individuální pohovory, AT

15.00 – 16.00 hod     výchovný program dětí

16.00 – 16.30 hod                        SVAČINA

16.30 – 17.00 hod     měření fyziolog.funkcí, záznam somatických obtíží                 

17.00 – 18.00 hod     výchovný program dětí, psaní deníků, dopisů

18.00 – 18.30 hod                       VEČEŘE

18.30 – 18.55 hod      podávání léků, provedení ošetření, enuretické cviky

18.55 – 19.30 hod      večerní toaleta, výměna osobního prádla, úklid osobních věcí

19.30 – 21.00 hod      individuální sledování televize, stolní hry, četba

                                   mladší chlapci – čtení pohádky

 

      VEČERKA  mladší děti : 20.30 hod

                            starší děti    : 21.30 hod

 

 

Návštěva ložnic možná po domluvě s ošetřujícím personálem.

Děti jsou pod stálým dohledem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků.

V dopoledních hodinách probíhá školní výuka, i volný čas v odpoledních hodinách je organizován. Děti jsou rozděleny na základě aktuálního zdravotního a psychického stavu, věku, zájmů a schopností do skupin.

V rámci terapeuticko-výchovných programů denně absolvují vycházky po parku PN, do blízkého okolí, do města nebo do přírody, pokud to umožňují venkovní klimatické podmínky, aktuální psychický a fyzický stav pacienta.

Ke sportovním aktivitám slouží v budově dětského oddělení tělocvična, herna na stolní tenis, fotbalové hřiště v areálu PN, pískoviště a venkovní prostory s hracími prvky v okolí dětského pavilonu.

Pacienti mohou navštěvovat kroužky: sportovní hry, keramika, jóga, etopedická skupina, výtvarný kroužek, léčebná TV a canisterapii.

O zařazení pacientů do jednotlivých terapeutických aktivit rozhoduje ošetřující lékař po dohodě s dalšími členy týmu.

Součástí komplexní péče je také řada kulturních a společenských akcí, které probíhají v areálu nemocnice a kterých se mohou dětští pacienti účastnit, pokud to jejich zdravotní stav umožní.

 

 

Kontakt na sestry   553 695 384 

Kontakt na děti: od 19.00 hod – do 20.45 hod.:    553 695 383,

                          víkend či dny pracovního volna také: od 13.30 hod. – do 14.30 hod                                

Své mobilní telefony mají děti k dispozici:  denně od 19.15 hod. – do 19.45 hod.