17B Stanice uzavřená doléčovací - navazující

Stanice 17B je uzavřená, navazující. Je určená pro pacientky po neodkladném zaléčení těžké epizody duševního onemocnění, s vizí rychlého vyvazování mimo instituci, zpravidla do center duševního zdraví (CDZ) nebo denních stacionářů (DS) s podporou sociálního zabezpečení v místě bydliště. Pokračujeme zde v započaté farmakologické, individuální psychoterapeutické nebo elektrokonvulzivní terapii z přijímací stanice.

Velký důraz klademe na rodinu, edukaci při návštěvách či telefonických pohovorech, nabízíme navázání na peer pracovnici pro rodinné příslušníky. V nabídce nemocnice jsou i setkání rodin na budově 2 v určených termínech.

Součástí léčby jsou terapeutické komunity, individuální psychoterapie a edukativní skupina s názvem Prelaps. Na stanici mají pacientky možnost zapojit se do aktivit vedených režimovou sestrou např. cvičení na míčích, posilovací cvičení, relaxace, procvičování paměti, ruční práce, muzikoterapie apod. Ergoterapie se provádí na stanici pod vedením ergoterapeutky 2x týdně. Pacientky mají možnost docházet do textilní dílny, tělocvičny pod vedením fyzioterapeutky či navštěvovat jógu. Některé pacientky s nižší schopností sebe péče zapojujeme do intenzivního programu sociální rehabilitace. Při dobrém počasí využíváme zahradu u stanice k pobytu venku. Po zhodnocení zdravotního stavu jsou lékařem povoleny vycházky a dovolenky s příbuznými. Pro pacientky bez možnosti samostatných vycházek organizujeme vycházky s personálem s možností nákupu v kantýně. S řešením sociální problematiky pomáhá zdravotně-sociální pracovnice.

 

počet lůžek:  24

Pacientky mohou nosit vlastní oblečení, osobní svršky mají uloženy v uzamykatelné skříňce.

Staniční lékař

MUDr. Gabriela Štroblová, tel. 553 695 424, e-mail: stroblova@pnopava.cz

Staniční sestra

Petra Šedivá, tel. 553 695 423, e-mail: sediva@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Ivana Hubálková , tel.: 553 695 236, 725 931 687, e-mail: hubalkova@pnopava.cz
čas: 8:00-9:00 13:30-15:00

Psycholog

Mgr. et. Mgr. Petra Majewská, tel. 553 695 198, e-mail: majewska@pnopava.cz 

Na stanici mají pacientky možnost zapojit se do aktivit vedených režimovou sestrou - cvičení na míčích, zumba, posilovací cvičení, relaxace, procvičování paměti, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, mají k dispozici malou knihovnu. Pacientky mají také možnost docházet do textilní dílny v areálu nemocnice. Dále mohou navštěvovat jógu. V létě využíváme zahradu u stanice k častějšímu pobytu venku.

Staniční sestra tel.:              553 695 423

Telefon pacienti - automat:  553 695 195