1 Stanice pro psychoterapeutické a režimové léčebné aktivity v rámci komplexní terapie psychóz

Stanice 1 je doléčovací otevřená stanice zejména pro pacienty s diagnózou psychózy. Nabízí komplexní doléčovací, rehabilitační a resocializační program v rámci komplexní terapie psychóz.Na stanici se doléčují i pacienti s ústavní formou ochranné psychiatrické léčby.

 

Počet lůžek:  26

Staniční lékař

MUDr. Adam Trimaj, tel.: 553 695 240, e-mail: trimaj@pnopava.cz

Staniční sestra

Vladimíra Syptáková, tel.: 553 695 395, e-mail: syptakova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Jana Blaščíková, tel.: 553 695 144, 725 931 035 e-mail: blascikova@pnopava.cz
čas: 7:00-8:15  12:00-13:00  13:45-14:30

Psycholog

Mgr. at Mgr. Gabruiela Zagyi, tel.: 553 695 397, e-mail: zagyi@pnopava.cz

   

Ranní informační komunita, terapeutická komunita 2x týdně, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky. Činnostní terapie na stanici, práce v keramické a textilní dílně, v dřevodílně  a kovodílně, sportovní aktivity.

Ošetřovna tel.: 553 695 395