18B Stanice pro léčbu nemocných s dg. schizofrenie, afektivní poruchy, organického psychosyndromu, situační selhávání nemocných s úzkostnou poruchou nebo poruchou osobnosti a mentální retardace

Stanice 18B je uzavřená ženská stanici, kde jsou léčeny pacientky s chronicky probíhajícím duševním onemocněním. Pacientky se pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují terapií a aktivit zaměřených na procvičování paměti a pozornosti, kognitivní rehabilitaci a dalších aktivit jako jsou muzikoterapie a arteterapie. Dále je důraz kladen na rehabilitaci chůze a nacvičování hrubé a jemné motoriky, za příznivého počasí mají možnost chodit na společné vycházky v doprovodu personálu po areálu PNO nebo na trávit čas na zahradě stanice. Po zhodnocení aktuálního stavu lékařem, jsou pacientkám povoleny samostatné vycházky po areálu nemocnice.

 

S řešením sociálních problémů pomáhá pacientkám sociální pracovnice.

 

Počet lůžek:  26

Staniční lékař

MUDr. Vlasta Hanušková , tel.: 553 695 349, e-mail:  zc.avaponp@avoksunah

Staniční sestra

Mgr. Vladimíra Šimečková , tel.: 553 695 412, e-mail: zc.avaponp@b81anvorteso

Sociální pracovnice

Mgr. Lucie Beilnerová, tel.: 553 695 419, 601 087 608, e-mail: zc.avaponp@avorenlieb
čas: 7:00-8:00 9:45-10:45 (mino středy)  13:30-14:00

   

 

Pacientky se pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují terapií a aktivit zaměřených na procvičování paměti a pozornosti, kognitivní rehabilitaci a dalších aktivit, jako jsou muzikoterapie a arteterapie. Dále je důraz kladen na rehabilitaci chůze a nacvičování hrubé a jemné motoriky, za příznivého počasí mají možnost chodit na společné vycházky v doprovodu personálu po areálu nemocnice nebo trávit čas na zahradě.

Stanice 18

Staniční sestra tel.:  553 695 412