Oddělení E

Dětské a dorostové oddělení

Zabývá se celým spektrem psychiatrických diagnóz v dětském a dorostovém věku  (od 5 do 18 let). 

 

Základní diagnostické spektrum - hyperkinetické poruchy, disharmonický vývoj osobnosti, emoční problémy ve spojení s poruchami chování, sexualizované chování, suicidální či sebepoškozovací aktivity, deprese, psychotické onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, abusus návykových látek, neurotické a psychosomatické problémy, děti týrané i zneužívané, mentální retardace.

 

Základní režim je postavený pro děti s hyperkinetickou poruchou a neurotickými projevy, speciální režimy jsou vytvořeny pro děti s poruchou příjmu potravy a pro děti s problematikou užívání návykových látek.

 

Hospitalizace jsou léčebné, diagnosticko - terapeutické a léčebně rehabilitační pobyty. 

 

Léčba je komplexní - režimová, psychoterapeutická, farmakoterapeutická, v úzké spolupráci se Základní školou při zdravotnickém zařízení. Vzdělávání dětí probíhá ve spolupráci se ZŠ speciální při zdravotnickém zařízení umístěnou v areálu Psychiatrické nemocnice. Probíhá v rámci osnov ZŠ a ZŠ speciální dle individuálních plánů. 

 

Oddělení pracuje komunitním způsobem péče, léčebné vedení zajišťuje vždy ve spolupráci lékař a klinický psycholog.

 

Oddělení tvoří koedukovaná stanice 14 A pro 17 chlapců a  15 dívek ve věku 5 – 16 let. 

MUDr. Dana Trávníčková

                                                                      

Primář

MUDr. Dana Trávníčková

tel.: 553 695 390

email: zc.avaponp@avokcinvart

Bc. Martina Hypšová

                                                                      

Vrchní sestra

Bc. Martina Hypšová

tel.: 553 695 379

email: zc.avaponp@avospyh