Aktuality

19.06.2020 Celý článek

PROVOZ DENNÍHO STACIONÁŘE " OSMIČKA " OBNOVEN

PROVOZ DENNÍHO STACIONÁŘE " OSMIČKA " OBNOVEN

 

Od 1.7. 2020 bude obnoven provoz Denního stacionáře…

15.06.2020 Celý článek

Klub otevřeného srdce

Svépomocná skupina se zaměřením na duševní zdraví

 

Scházíme se 1x za…

"Z" Denní stacionář pro terapii psychóz

Zahradní dům  umístěn již mimo lůžkový areál v zahradě mezi PNO a SNO.

Doléčovací ambulantní (docházková) forma péče, která zajišťuje plynulý přechod mezi hospitalizací a návratem do běžného života, práce ... Umožňuje  hospitalizaci zkrátit, v některých případech (zhoršení nemoci) nahradit. Zajišťuje denní 4 a 6ti hodinový psychoterapeutický skupinový program, individuální i rodinnou terapii hrazené pojišťovnou. Délka péče se řídí individuální potřebou klienta, četnost návštěv je většinou 2-3 týdně, v jeho průběhu se navazuje a zajišťuje případná potřebná sociální péče, která je v terénu reálně k dispozici. Pacient po dobu docházky zůstává v péči svého ambulantního psychiatra, ten mu předepisuje medikaci.

Zajišťuje přechodné ubytování v tréninkovém bytě  pro max. 5 klientů po dobu docházky do stacionáře. Bydlení je určené pro pacienty z oblastí, kde tato péče není k dispozici nebo kteří se nemají kam po propuštění vrátit, do doby, než vhodný typ ubytování naleznou. Pacienti jsou podporování terénní péčí sociálních pracovnic a psychiatrických sester.

 

Lékař

MUDr. Viliam Kušnír, e-mail: zc.avaponp@rinsuk

Vedoucí sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail: zc.avaponp@h.avoksud

Psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436 

Sociální pracovnice

Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail:zc.avaponp@avokpyto 
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Terapeutické sestry

Marta Junášková