22A Stanice přijímací určená pro příjem pacientů - ženy i muži

Stanice 22A je přijímací stanice  uzavřeného charakteru. Zde probíhá základní diagnostika a stanovení dalšího  léčebného postupu. Pacienti zde obvykle setrávají pouze kratší dobu a následně jsou propuštěni do domácí péče nebo směrováni na další  stanice primariátu  dle svých potřeb.

 

Počet lůžek:  28

Návštěvy: denně 14:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Lubomír Matej, tel.: 553 695 157

Staniční sestra

Bc. Pavlína Rolincová, tel.: 553 695 156, e-mail: rolincova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: woitkova@pnopava.cz
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 264, e-mail: zednikova@pnopava.cz
Mgr. Jana Bitomská, tel.: 553 695 248, e-mail: bitomskaj@pnopava.cz

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace.

Stanice 22

ošetřovna tel.:      553 695 156

lékař tel.:             553 695 157