Aktuality

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

29.09.2021 Celý článek

KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE

Pod záštitou Psychiatrické nemocnice v Opavě představujeme 

KLUB OTEVŘENÉHO…

Transformace psychiatrie - NF

Nacházíme se v období výrazných změn v organizaci léčby i přístupu institucí k duševnímu zdraví. Ministerstvem zdravotnictví byly vypracovány teze Strategie reformy psychiatrické péče a my se aktuálně nacházíme v období implementace reformy do praxe. Strategie reformy psychiatrické péče je dokument, který se nás bytostně týká z mnoha důvodů. Cílem je deinstitucionalizace a destigmatizace psychiatrické péče, kdy by se pacienti měli léčit ve větší míře komunitně, co nejblíže svému přirozenému prostředí.

 

Reforma je stavěna na 4 pilířích. Prvním jsou psychiatrické ambulance, kdy se počítá i s jejich tzv. rozšířením o péči dalších specialistů jako psychologa, adiktologa, sexuologa nebo psychiatrických sester. Druhým pilířem by měly být psychiatrická oddělení nemocnic, které by zajišťovaly akutní péči o duševně nemocné lidi. Třetím pilířem by měly být psychiatrické léčebny (nemocnice) se svým strukturovaným programem pro klienty a následnou péči. Nově by měly vzniknout Centra duševního zdraví – CDZ, což bude instituce, která bude zajišťovat a vyplňovat mezeru mezi intramurální a extramurální péči. Bude zde pracovat multidisciplinární tým odborníků, který bude zajišťovat i terénní služby, krizové intervence a svépomocné programy. Pracujeme na tom, aby se naše nemocnice v co možná maximální míře na změnách v léčbě a přístupu k duševně nemocným podílela.

 

Konkrétní informace o průběhu NF v naší nemocnici, které podmínky pro transformaci se připravují, najdete v záložkách

Partneři - Norské fondy

Partneři - Norway Grants