11B Stanice pro závažné duševní poruchy organického spektra, dekompenzované mentální retardace, dekompenzované chronické stavy a zahájení výkonu ochranného léčení

 

Stanice 11B je přijímací uzavřená stanice, zaměřená na diagnostiku a léčbu nezávažnějších duševních poruch. Stanice 11B se specializuje na organické poruchy a mentální retardace. Odborná péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku a nastavení farmakoterapie, po stabilizaci stavu je pacient přeložen k pokračování léčby na další léčebná oddělení.

 

Počet lůžek:  21

Stanice 11B poskytuje pro pacienty nemocniční oblečení, pacient musí být vybavený vlastními hygienickými potřebami a mít svoje přezůvky. Může používat svůj mobilní telefon, vhodné je mít minimální finanční obnos.

Staniční lékař

MUDr. Wieszlav Galuszka, tel.: 553 695 244

Staniční sestra

Kamila Hebelková, tel.: 553 695 243, e-mail: zc.avaponp@b11anvorteso

Sociální pracovnice

Bc. Jana Blaščíková, tel.: 553 695 144, 725 931 035 e-mail: zc.avaponp@avokicsalb
čas: 7:00-8:15  12:00-13:00  13:45-14:30

Psycholog

PhDr. Tomáš Plachký, tel.: 553 695 369

   

 

Ošetřovna tel.: 553 695 243