Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Seznam pro rok 2016

 

Název veřejné zakázky

 

Poptávka - odvoz a likvidace odpadních vod z areálu PN v Opavě v roce 2016

Poptávka - čištění kanalizace tlakovými vozy v roce 2016

Poptávka - práce s vysokozdvižnými plošinami 2016

Poptávka - práce zemními stroji a autodoprava 2016

Poptávka - kamenivo 2016

PPD – stavební úpravy pavilonů č. 1 a č. 3

Poptávka „nákup 3 ks terapeutických lehátek“

Poptávka odvoz a likvidace odpadních vod z areálu doléčovacího středisko Horní Holčovice v roce 2016

Vodní vrt DS Holčovice

Vícepráce PPD, AD, IČ, přístavby výtahů 9, 13, 17

Vícepráce realizace dodatečných víceprací k zakázce „PPD – stavební úpravy pavilonů č. 1 a č. 3 v PN v Opavě“

Bezpečnostní kácení a řez dřevin

PPD terasa a podřezání pavilonu č. 9 v PN v Opavě

Demolice skleníků

Realizace dodatečných víceprací k zakázce „PN Opava – bezpečnostní kácení a řez dřevin“

Poptávka - výroba mříží

Odstranění a likvidace pařezů

Pasport objektů v areálu PN v Opavě

Oprava hřiště pro plážový volejbal.

Vícepráce PPD nadstavba terasy a st. úpravy pav. 11

Zpracování transformačního plánu Psychiatrické nemocnice v Opavě

Zpracování PPD výměna ÚT v objektech prádelny a kuchyně PN v Opavě

Poptávka - dlažba pod rampou pavilonu č. 8 v PN v Opavě

Poptávka - rampa pavilonu č. 8  v PN v Opavě

Realizace dodatečných víceprací k zakázce "oprava hřiště pro plážový volejbal"

Přístrojové dovybavení oddělení rehabilitace (v rámci dotačního PVP pro rok 2016)

Nákup multilicence Microsoft Office (standartní verze pro veřejnou správu)

VZMR vícepráce nebezpečné a ostatní odpady

PN Opava - PPD - chráněné bydlení - koordinátor BOZP

PN Opava - chráněné bydlení - zpracování PD

Stavební úpravy dětského oddělení - koordinátor BOZP

Výměna kotlů v doléčovacím středisku Horní Holčovice

Zpracování podnikatelského záměru projektu "PN v Opavě - zřízení Centra duševního zdraví"

Provádění oprav, údržby a montáží stínících zařízení v Psychiatrické nemocnici v Opavě v letech 2016 - 2018.

Zpracování studie proveditelnosti - následná péče

Poptávka nákup mulčovače a náhradních dílů

Výměna kotlů v doléčovacím středisku Horní Holčovice (opakované zadání)

NF 13) Poptávka Zpracování a komplexní administrace veřejných zakázek pod názvem „Demolice skleníků pro PN v Opavě“ a „Vnitřní vybavení terapeutických provozů“

Poptávka stavební úpravy PZP st. 11A

Provádění periodické bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků v roce 2017

PN Opava – PD – CDZ – koordinátor BOZP

PN Opava – CDZ - zpracování projektové dokumentace

VZMR Oprava koupelny st. 18 B v PN v Opavě

VZMR Odvoz zeminy a kompostovatelných materiálů

Odvoz a likvidace odpadních vod z areálu doléčovacího středisko Horní Holčovice v roce 2017 – 2018

VZMR realizace dodatečných víceprací k zakázce „Stavební úpravy přízemí pavilonu č. 18 PN v Opavě“

Opravy a údržba osobních a nákladních automobilů na období 2017 - 2018 (opakovaně)

Poptávka provádění rozborů pitné, surové, teplé užitkové vody a vody pro jiné užití v roce 2017

Zpracování studie proveditelnosti k projektu „Rozšíření IS PNO“ z výzvy č. 26 IROP

VZMR Nové dispoziční řešení pavilonu 5, 7 a 11 s přístavbou lůžkové části akutní péče