Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Seznam pro rok 2015

 

Název veřejné zakázky

 

Poptávka na dodávku kameniva v roce 2015

Poptávka prací při čištění kanalizace tlakovými vozy v roce 2015

Odvoz a likvidace odpadních vod  v roce 2015

Dodávka a montáž exterierových žaluzií pro pav. XIV a XVI a spojovacího traktu

provedení zemních prací zemními stroji a autodopravy nákladními vozy

Zapůjčení drobné stavební mechanizace

Práce kropicím vozem a zametačem 2015

Práce s vysokozdvižnými plošinami v roce 2015

Odvoz a likvidaci odpadních vod z areálu střediska Horní Holčovice

Odvoz, uložení a likvidace komunálního odpadu z Doléčovacího střediska Horní Holčovice

Technický dozor investora přístavby evakuačních lůžkových výtahů  pavilonů č. 18 a č. 19

Technický dozor investora - stavební úpravy pav. D

Poptávka po zpracování cenové nabídky na opravu stropu pav. 14

Zhotovení PPD, PD ke stavebnímu povolení, inž.činnost a autorský dozor (úprava kulturního domu, vestavba WC do bufetu, oprava stropu dílny)

NF TDI - stavební opravy pavilonu č. 8 a KD PNO + zajištění dodatečných služeb TDI oprav Z a C

NF Výběr administrátora projektu + realizace dodatečných služeb

NF Překladatelské a tlumočnické služby

PPD, IČ a AD (okna C a fasáda, okna, střecha - Z)

NF zajištění publicity projektu

Poptávka - kontrola kvality odpadních vod

Oprava koupelny 1.NP pavilonu č. 9

Zpracování studie - Stavební úpravy dětského oddělení

Zpracování studie "Výstavba nové ústavní kuchyně s jídelnou pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě"

Přístrojové dovybavení oddělení rehabilitace (4 terapeutická lehátka)

TDI a IČ přístavba lůžkového výtahu pro imobilní pacienty pavilonu 22

Oprava stropu pavilonu C

Dodávka optického přepínače zničeného havárií parního potrubí

NF zajištění publicity projektu - dodatečná aktivita

Zhotovení PPD, IČ a AD, stavební opravy 2016 –pavilony 9 a C

Poptávka po zpracování cenové nabídky na Nákup plynového sporáku bez trouby

Zpracování PPD stavební úpravy pavilon 11