Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Seznam pro rok 2014

 

Název veřejné zakázky

 

Zpracování studie "pavilon centrálního příjmu PN v Opavě"

Zpracování projektové dokumentace - změna objektu C na spisovnu

Úprava prováděcí PD - stavební úpravy pavilonu D

Poptávka - zpracování PPD pavilon 8 - zřízení centra pro elektrokonvulzivní léčbu

Pořízení 4 ks polohovacích lůžek s el. zdvihem včetně příslušenství pro imobilní a geriatrické pacienty

zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy rehabilitačního pavilonu

zhotovení PPD –  přístavby evakuačních lůžkových výtahů u pavilonů č. 18 a 19 v PN v Opavě

Přístrojové dovybavení rehabilitačního pavilonu (podruhé)

zhotovení PPD –  přístavby evakuačního výtahu pav. 22 a rekonstrukce přízemí 18

kamerový systém primariát G - odd. 5 a 7

Zpracování zjednodušené PPD pasporty a rozpočet, objekty C, V, pav. 8, financované Norskými fondy

Zhotovení prováděcí projektové dokumentace - opravy pavilonu č. 8 a „B“ - kulturního domu – norské fondy

Odkopání zeminy od základového zdiva objektu G

Výměna 8 oken pro lékařský dům, 3. NP - byt p. Kožaný

Provedení stavebních prací na pokojích pacientů č. 5 a 6 stanice 11B v pavilonu č. 11 v PN v Opavě

Stavební úpravy skladu potravin kuchyně PN v Opavě – vestavba chladícího boxu.

Provedení stavebních prací v denní místnosti stanice 17D v přízemí pavilonu č. 17 v PN v Opavě

Provedení stavebních prací – opravy a údržba v budově A (WC 1. a 2.NP)v PN v Opavě

provádění oprav, údržby a montáží stínících zařízení v PN v Opavě v roce 2015

provádění rozborů pitné, surové, teplé užitkové vody a vody pro jiné užití v roce 2015

Dodávka a montáž chladícího zařízení skladu potravin pro kuchyň

Zhotovení PPD – stavební úpravy 2.NP pavilonu D na ambulance