Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

CIRKUS PACIENTO

Je vícedenní socializační a aktivizační program pro pacienty psychiatrických léčeben nebo psychiatrických oddělení nemocnic. Čtyřčlenný tým terapeutů společně se zdravotním klaunem a s pacienty (a pokud možno i s personálem) přímo v léčebně čtyři dny v rozličných aktivitách zkoušejí co umí, a vyvrcholením toho je závěrečné společné "cirkusové představení" pro celou léčebnu i pro veřejnost.


Projekt společně pořádá Ledovec a Zdravotní klaun, o.p.s.


V rámci festivalu Cesty za oponu se již od pondělí 4. 9. 2017 odpoledne rozveselilo a rozezvučelo prostranství mezi stanicí 9 a kantýnou.


Již v předstihu k nám totiž dorazili terapeuti Cirkusu Paciento a v šapitó se rozezvučela hudba, zazněl smích a rozpohybovali se všichni účastníci prvního odpoledního workshopu. Úterní dopoledne věnovali terapeuti návštěvám pacientů na různých stanicích a odpoledne se ve stanu opět trénovalo. Zapojeni byli pacienti i zaměstnanci a tito všichni se pak sešli na veřejném vystoupení ve středu odpoledne.


Šapitó bylo plné k prasknutí a jako první host byl uveden pan ředitel Zdeněk Jiříček, který vystoupení započal.


Na scéně se pak vystřídali účinkující z dětského oddělení a ostatních stanic nemocnice. Všichni sklidili veliký aplaus a myslím si, že odcházeli spokojení s myšlenkou, že vše se dá společně zvládnout. Pro některé to bylo poprvé, kdy vystoupili před širokým publikem a toto je také hlavní myšlenka terapeutů Cirkusu Paciento.