11A Stanice pro závažné duševní poruchy - psychotické stavy

Stanice 11A je přijímací uzavřená stanice, zaměřená na diagnostiku a léčbu nezávažnějších duševních poruch. Specializuje se na psychotické stavy, deprese, intoxikace. Odborná péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku a nastavení farmakoterapie. Po stabilizaci stavu je pacient přeložen k pokračování léčby na další léčebná oddělení.

 

Počet lůžek:  20

Stanice 11A poskytuje pro pacienty nemocniční oblečení, pacient musí být vybavený vlastními hygienickými potřebami a mít svoje přezůvky. Může používat svůj mobilní telefon, vhodné je mít minimální finanční obnos.

Staniční lékař

MUDr. Alexandra Tarabová-Rodáková, tel.: 553 695 240

Staniční sestra

Kateřina Večerková, tel.: 553 695 239, e-mail: zc.avaponp@a11anvorteso

Sociální pracovnice

Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail:zc.avaponp@avokpyto
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Psycholog

PhDr. Tomáš Plachký, tel.: 553 695 369

   

 

1x týdně ergoterapie zaměřená na podporu soc. dovedností a resocializací, podpůrné psychoterapeutické aktivity.

Stanice 11

Ošetřovna tel.: 553 695 239