Slovo Ředitele

 

Tenkrát na počátku neslo naše zařízení v překladu název Slezský zemský ústav pro choromyslné. Ač byla zcela jiná doba, jiné společenské zřízení a na území Opavska se mluvilo většinově německy, tak potřeba řešit péči o lidi s psychickými problémy byla stejná jako dnes a tehdy to nejen v Opavě řešili stavbou velké léčebny na okraji města, tedy koncentrací pacientů na jedno místo. Co je ale v určité době velmi pokrokové, je po letech z různých důvodů hodno změny. To neplatí jen pro společenské uspořádání ve všech souvislostech, ale i pro léčbu pacientů s psychickými problémy ve velkých nemocničních institucích. Změna, tedy reforma je zde. Mluvilo se o ní v odborných kruzích po roce 1989 několikrát, ale k reálné změně z různých důvodů nikdy nedošlo. Jak to vnímám v tuto chvíli já, tak další odklad se konat nebude a jediné co je s otazníkem, je to, do jaké hloubky a šíře reforma půjde a do jaké míry bude systémová a funkční. Stále ale platí ať už doma, či jinde, že důležití jsou motivovaní pracovníci v těchto službách, které ať fungují v nemocnici jako je ta naše nebo více ambulantně a v terénu, tak stojí a padají s odborníky, lékaři, sestrami, psychology, sociálními pracovníky a dalšími, kteří tyto služby zajišťují. Vnímejme proto reformu jako možnost ke změně a jako příležitost. Můžeme budovat nové služby mimo náš areál nebo i mimo Opavu, ale můžeme také spoustu věcí změnit i uvnitř nemocnice, a to směrem, který zajistí, že naše služby budou nejen vysoce odborné, ale i v souladu s lidskými právy a s klientským přístupem k pacientům a jejich blízkým. Máme tedy do budoucna na čem pracovat. Počítám s vámi a těším se na spolupráci!

Ing. Zdeněk Jiříček, ředitel PN Opava

(REGION OPAVSKO, 15. ledna 2019)


Naše zařízení reaguje na změny, které vyplývají z potřeb společnosti, komunity, i jednotlivců, kterých se dané téma týká. Svou činností nerezignujeme ani na preventivní aktivity a letos pořádáme více akcí, na kterých uvítáme účast a spolupráci veřejnosti, škol a dalších spřízněných organizací. O těchto akcích, které pořádáme v součinnosti s univerzitou, městem Opava, Charitou atp. vás budeme pravidelně informovat.