Psychiatrická nemocnice slaví 130 let od svého založení

STÁLE SE ROZVÍJÍ A REALIZUJÍ NOVÉ A MODERNÍ FORMY PÉČE

Dlouhá léta byla psychiatrická péče poskytována ambulancemi a lůžkovými zařízeními. Pacienti/klienti s duševními poruchami obecně vyžadují dlouhodobou léčbu. Aby tato léčba byla dostupná a co nejblíže přirozenému prostředí pacienta/klienta, je v poslední době kladen důraz na vytvoření pojítka mezi ambulancemi a psychiatrickými lůžky. Toto pojítko představují centra duševního zdraví.

 

 

Přes pokroky v medikamentózní léčbě je stále aktuální otázka zapojení lidí s duševním postižením do společnosti. Dopady duševní poruchy jsou značné na celkovou kvalitu života. Představují omezení v pracovním uplatnění a zejména v sociální oblasti. Dobré sociální zázemí znamená i příznivější prognózu pro průběh a zvládání duševní poruchy.

 

Jedním z cílů reformy psychiatrické péče je umožnit našim pacientům/klientům zmírnit nepříznivé dopady duševní poruchy na začlenění do společnosti a v konečném důsledku zlepšit jejich kvalitu života. Důležitým krokem reformy je zřízení center duševního zdraví. Jejich posláním by mělo být poskytnutí komplexních služeb na jednom místě. V současnosti již takových 5 center funguje v pilotních projektech. V tzv. druhé vlně má vzniknout po celé republice dalších několik center a jedno z nich bude fungovat i v Opavě. Bude tak pokračovat několikaletá příprava, kdy v našem regionu již funguje terénní multidisciplinární tým. Ten vznikl ve spolupráci Psychiatrické nemocnice v Opavě a nestátní neziskové organizaci - FOKUS, která nabízí sociální služby lidem s duševním postižením.

 

Zde vzniká nové Centrum duševního zdraví na Ostrožné ulici v budově MG Medicalu.Péči v přirozeném prostředí člověka zabezpečuje mobilní terénní tým. Jeho složení je multidisciplinární a je zastoupen jak zdravotníky, tak i sociálními pracovníky. V současné době pracuje tým ve složení 4 psychiatrické sestry, 4 sociální pracovnice, psychiatr, psycholog. Tým poskytuje péči pro lidi s duševní poruchou z okruhu psychotických poruch, včetně schizofrenie, a pro lidi s depresivní poruchou. Tým je mobilní, může navštívit klienta v domácím prostředí v době od pondělí do pátku v pracovní době od 7.30 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu mají klienti možnost telefonické konzultace s psychiatrickou sestrou nebo sociální pracovnicí. V tomto složení tým funguje od podzimu roku 2016. Pro příklad je možno uvést počet pacientů/klientů, kteří byli v péči za loňský rok, celkem se jedná o 75 pacientů.

 

Cílem práce multioborového týmu je pomoci lidem s duševní poruchou předcházet hospitalizacím nebo v případě, že zhoršený psychický stav bude nutno zvládnout ústavní léčbou, tak délku hospitalizace zkrátit.

 

Neméně důležité je poskytnout podporu a doprovázení při návratu z ústavní léčby a zařazení do běžného života. Složení týmu umožňuje flexibilně reagovat na nastalou životní krizi, pomůže zmapovat situaci a společně s klientem/pacientem hledá přijatelné řešení, individuální plán. Tento je tzv. šitý na míru každému pacientovi/ klientovi. Tým se snaží pracovat i se sociálním zázemím, rodinou a poskytnout jim taktéž podporu nebo případnou konzultaci.

 

Součástí práce tohoto týmu budou návštěvy v domácím prostředí pacientů/ klientů centra, kde jim bude poskytována podpora a pomoc. Samotné centrum nabídne volnočasové aktivity, setkávání v klidném prostředí. Otevření Centra duševního zdraví je plánováno v měsíci dubnu 2019. Bude se nacházet na ulici Ostrožná v prostorách MG MedicalCentra. K této příležitosti budou poskytnuty další a podrobnější informace pro širokou veřejnost.

 

CDZ Opava bude zřízeno v rámci pilotního projektu. Ten bude trvat 18 měsíců, provoz bude po tuto dobu financován z evropských dotačních zdrojů.

 

Aktuálně disponujeme schopným týmem terénních psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Budoucí centrum by mělo být i místem podpory pro blízké a rodiny, které si zaslouží zvláštní ocenění za vynaloženou péči.

 

Doufáme, že díky tomuto projektu se i v našem regionu Opavy podaří přiblížit cílům probíhající transformace psychiatrické péče.

 


 

ZE VZPOMÍNEK Z PN

 

Videoedukace

Po důkladné videoedukaci, kde jsme zodpovědně probrali užívané léky, jejich účinky atp., jsme měli další hodinu psychoterapie. Tuto jsme na začátku chtěli trochu odlehčit dotazem na něco pěkného, co pacienti nedávno zažili. Ozvala se mladá dívka s tím, že nejvíce ji potěšilo, že jí rodiče koupili psa. Jmenuje se Azor a je to zlatý rivotril.


Nebezpečna výměna

Kdysi, před dávnými časy, jeden lékař potřeboval akutně vyměnit službu, naštěstí jedna kolegyně měla volno a vzala to. Darované služby často nebývají jednoduché, tak se stalo i nyní. Lékařka vzpomínala: Když už jsem zvládla všechny pacienty, šla jsem s úlevou spát na bránu do přijímacího domku u závory. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se najednou kolem půlnoci probudila a nad mojí postelí stála temná postava. Začala jsem šmátrat po lampě, že ji tím praštím a najednou hups, v posteli mi přistála nahá ženská. Obě jsme vyjekly a já řvu: "Co tady děláte?" Ona: "Já jsme tu správně, ale co tu děláte vy?" Nakonec si vše v míru vysvětlily a nikdo nepřišel o čest...


Nedostupný reverz

U jedné pacientky (opět ne v dobrém zdravotním stavu) na otevřeném oddělení si už zoufalý personál nevěděl rady, jak ji zastavit v touze odejít na reverz. Nakonec padl poslední nápad. Zavolejme primáře, ať také něco zkusí. Primář přišel a ptal se pacientky: "Vy jste byla přivedena rodinou?" "Ano pane primáři." "A kdo Vás přivedl?" "Manžel, sestra, dcera a teta." "Tak ti všichni musí přijít a zase si vás odvézt." Pacientka zbledla: "Tak tetu teď neseženu, to já raději zůstanu." Načež se doléčila a odešla v dobrém stavu.


Logika na vizitě

Na uzavřeném oddělení se krátce přijatý pacient neústupně dožadoval předčasného odchodu domů, nechápaje pochopitelně závažnost svého stavu. Lékařka mu klidně řekla: "To nejde." Pacient jí na to odpověděl: "Když se chce, všechno jde." Lékařka na to: "To není pravda, malé děti nechodí! Další prosím!"


Hlavně diskrétně

Jiná kolegyně měla zvyk jít rovnou k věci a neobtěžovat se zbytečně diplomatickým obcházením citlivých otázek. Probíhala vizita u které bylo 25 lidí a to polovina mužů a polovina žen. Probírala se otázka, proč neustále pacienti vysazují léky. Lékařka chvíli poslouchala náznaky a pak udeřila hřebík na hlavičku: "No to mi chlapi musíte říct, že vám to po nich nestojí, dyť já vám ty léky změním!


Úplatky

Jedním z rizik lékařské profese jsou úplatky. Manželka pacienta otevřela tašku a podávala lékaři dva dosti umolousané chlebíčky, zabalené v roztrhaném papíru. "Jen si pane doktore vezměte." Lékař chtěl být decentní: "Ale to ne, dejte je raději svému manželovi." Paní na to: "Ale jen si je vezměte raději vy pane doktore, manžel je taky nechce!"