Opavská léčebna v mém vidění

MUDr. René Grumlík, CSc. Narodil se v roce 1925 v Kroměříži, tamtéž na reálném gymnáziu maturoval, v roce 1950 promoval na Masarykově univerzitě v Brně. Psychiatrickou kariéru zahájil ve věku 33 let, v roce 1968 obhájil svou kandidátskou práci. Na vrcholu své profesní kariéry pracoval jako primář na mužském oddělení pro příjem a léčbu psychóz v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Naposledy vstoupil do její brány 30. června 1996. Na stáří se vrátil do svého rodného města.

 

Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět v souvislosti s Psychiatrickou nemocnici v Opavě?

Osud mne zavál na psychiatrické pole, osm let po promoci, v nich po dvou letech sanatorní léčby. Začalo to balneopsychiatrií v priessnitzovském duchu, v ní jsem ale svou budoucnost neviděl. Nabídla se ústavní psychiatrie, v Opavě, se souhlasem tehdejšího ředitele Františka Hájka. Stalo se 1. února 1961, co jsme si vypili uvítací kávu v jeho ředitelně. Začala šedesátá léta léčebny a ta moje v ní.

 

Váš nejsilnější moment či zážitek?

Neodpustím si jednu kurióznost. Jednou se objevil v léčebně novinářský adept, chytrý a zábavný mladý člověk. Psychiatrie a psychiatři bývají vždy objektem různých mediálních publicistů. Tento návštěvník napsal o léčebně docela zábavný článek, v němž se zamýšlel nad tím, co že to její psychiatři měli za zvláštní maminky, že své syny pojmenovaly tak neobvyklými jmény - Harry, René, Hugo, Quido, Ilja, Albert, Branko... A co že to bylo za sílu Osudu, která je přivedla k psychiatrii a ausgerechnet do jedné psychiatrické léčebny ve Slezsku. A co mne opravdu těší z mé opavské léčebenské minulosti?

 

• Jak se od počátku šedesátých let slibně rozvinula na psychotické i neurotické straně psychoterapie kognostickobehaviorálního vzhledu

• Že jsem zažil rozmach psychofarmak od jeho plegomazinového začátku

• Že se mi (což může znít paradoxně) nabídlo téma disertační práce k hodnosti CSc. v podobě závislosti na fenmetrazinu

• Vznik několika lůžek s intenzivní péčí na příjmových stanicích pro nemocné psychózou • Zahájení spánkové myorelaxace při elektrokonvulzích

• Že celá léčebna (pokud vím) v komunistické době nepodlehla (snad ani nebyla nucena) politickým tlakům ke zneužití svého poslání

• Že si její lékaři a kliničtí psychologové v roli soudních znalců vytvořili u soudců a policejních složek kraje vysoké renomé, mimo jiné zavedením metody psychologického profilování.

 

Dříve a nyní?

Jsem už příliš dlouho vzdálen opavské psychiatrické nemocnici i klinické praxi, takže tyto otázky přenechám současníkům.

MUDr. René Grumlík, CSc.

(REGION OPAVSKO 15. LEDNA 2019)


 

ZE VZPOMÍNEK Z PN

 

Opatrnost nikdy neškodí

Dvě sestry už odcházely z práce, když jedna uviděla mužského, kterého neznala. Se zájmem si ho prohlížela a pak komentovala: "Podívej se na toho chlapa, ten vypadá jako úplný trotl." Druhá sestra se ohradí: "To si vyprošuji, to je můj manžel!" První sestra chvíli doufala, že je možné opravdu se propadnout do země...

 

Funkce

Jeden mladý lékař začal pracovat na oddělení pro léčbu demencí. Jednoho dne přišel v civilu a v plášti na oddělení a na chodbě jej chytila starší paní za klopy a nadávala mu: "Pane vedoucí, pane vedoucí, co to je za zájezd? Já už tu jsem týden a pořád musíme být na pokoji! Příště už s vámi nikam nepojedu!"