ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

   

Primář oddělení, konzultant

Mgr. Lenka Stanovská, tel.: 553 695 193, e-mail: zc.avaponp@aksvonats

Vedoucí laborantka

Radana Paverová, tel.: 553 695 178, e-mail: zc.avaponp@avorevap

Konzultant

MUDr. Marián Staňo, tel.: 553 766 430

   

 

Oddělení klinické biochemie zajišťuje provoz, který zpracovává vzorky pro psychiatrickou nemocnici, ambulantní lékaře a specialisty i pro veterinární lékaře. Nabízíme mimo rutinní biochemická vyšetření také vyšetření hladin antiepileptik, toxikologická vyšetření a sérologická vyšetření hepatitid.

 

Oddělení klinické biochemie se dělí na úseky:            

 

1) úsek klinické biochemie

 

Provádí komplex laboratorních diagnostických vyšetření, od základních testů až po specializované analýzy. Rovněž zajišťuje provádění zátěžových testů (OGTT).

Základ přístrojového vybavení představuje biochemický analyzátor Cobas Pure. Dále je úsek vybaven močovým analyzátorem URISYS 1800 a analyzátorem BIOSEN C Line.

 

2) úsek imunoanalýzy

 

Provádí vyšetření z oblasti některých nádorových markerů, endokrinologie a hormonů. Pro tato vyšetření se používá analyzátor COBAS e411. 

 

3) úsek toxikologie

 

Provádí laboratorní toxikologické vyšetření semikvantitativní a kvalitativní metodou, a to v moči i v séru. Na pracovišti jsou dále prováděny analýzy z oblasti terapeutického monitorování léčiv.

Základ přístrojového vybavení představuje analyzátor Cobas Pure.

 

 

4) úsek hematologie

 

Zajišťuje základní koagulační a hematologická vyšetření vč. mikroskopického diferenciálu. Pro vyšetření krevního obrazu se používá analyzátor MINDREY BC 3600.

Pro koagulační vyšetření je k dispozici analyzátor SYSMEX CA 500.

 

 

5) úsek serologie

 

Provádíme základní panel vyšetření hepatitid – a-HAV IgM, a-HAV total, HBsAg, a-HBs, a-HBc, a-HCV a také vyšetřujeme HIV combi.
Tyto parametry jsou stanovovány na analyzátoru cobas e-411.

 

 

Ostatní specializovaná vyšetření jsou zajišťována ve spolupráci s externí laboratoří Spadia.

V mimo pracovní dobu laboratoře odběry přijímá CL SN Opava.

 

Výsledky vyšetření jsou zpracovávány laboratorním informačním systémem Envis LIMS firmy DS Soft Olomouc a po příslušné odborné kontrole jsou v rámci nemocnice distribuovány počítačovou sítí přímo na oddělení nemocnice. Výsledky pro externí lékaře jsou doručeny písemně.

Výsledky, které jsou patologické nebo překračující kritické meze definované v laboratorní příručce, jsou hlášeny telefonicky. Konzultační služby jsou zajištěny lékařem.

Velký důraz klademe především na kvalitu poskytovaných služeb. Veškerá prováděná vyšetření podléhají přísnému režimu vnitřní kontroly kvality, dále je pak laboratoř zapojena do systému externí kontroly kvality.

Validita námi vydávaných výsledků je zajištěna funkčním systémem několikastupňové kontroly předcházející vydání každého výsledku.

 

 

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI: 

  

                                                          

osvědčení AUDIT R3 osvědčení NASKL
Audit NASKL

V dubnu 2024 obhájila laboratoř registraci NASKL a splnila podmínky AUDITU R3.                                           

 

Provozní doba:                  Po - Pá     6:00 - 15:30

 

laboratoř biochemie, toxikologie  553 695 177, 553 695 170 
laboratoř hematologie 553 695 178
administrátorka, výsledky 553 695 191 

                        

 

Služby pro soukromé a právnické osoby

Veškerá laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře, a to za přímou platbu (samoplátci).

 

Seznam poskytovaných vyšetření OKB:

 

Sérum:

Na, K, Cl, Ca, Ca-ionizovaný, Mg, P, Fe, Li, urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin celkový, bilirubin konjungovaný, ALP, ALT, AST, GGT, S-amyláza, U-amyláza, cholesterol, TGC, HDL cholesterol, LDL cholesterol, celková bílkovina, albumin, amoniak, CRP, glukóza, osmolalita, oGTT, glukóza kapilární

 

Hormony:

TSH, fT4, prolaktin, testosteron

 

Koagulace:

quick, APTT, D-dimery

 

Hematologie:

KO, mikroskopický diferenciál, retikulocyty

 

Moč:

chemicky + sediment, kreatinin-U

 

Lékové hladiny:

kys. valproová, karbamazepin, fenytoin, theofylin, lithium

 

Toxikologie - moč:

barbituráty, benzodiazepiny, (met)amfetamin, THC, opiáty, kokain, TCA-U, buprenorfin, metadon, morfin, fenciklidin, extáze, etylglukuronid, KRATOM

 

 

Sérologie - sérum:

a-HAV IgM, a-HAV total, HBsAg, a-HBs, a-HBc, a-HCV, HIV combi.

 

  

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

 

Dokumenty ke stažení:

Aktuální ceník k dispozici zde     

Žádanka - Biochemické vyšetření

Žádanka - Vyšetření sérových hladin antiepileptik

Žádanka - Toxikologie

 

 

Galerie