Klinická psychologie

Pracoviště klinické psychologie nemá v psychiatrické nemocnici své centrální působiště. Tým tvoří 20 psychologů, kteří pracují na jednotlivých odděleních nemocnice. Funkční základnou pracoviště je společná metodická výbava a intenzivní spolupráce v oblasti konzultační a vzdělávací. Psychologové poskytují jednotllivým psychiatrickým stanicím nemocnice především dva základní typy služeb - psychodiagnostiku a psychoterapii.

 

 

Vedoucí psycholog:

 

PhDr. Renata Koláčková

tel.:  553 695 138

e-mail: zc.avaponp@avokcalok

 

Aktivní spolupráce klinických psychologů na léčbě má v psychiatrické nemocnici v Opavě dlouholetou tradici. Psychologové pomáhají svou psychodiagnostickou prací tvořit přesnější a plastičtější diagnostické závěry a podle nich pak volit léčbu odpovídající individuálním potřebám pacienta.  Nabízíme rozmanitou pomoc od krizové intervence po dlouhodobé provázení, pracujeme také s rodinami našich nemocných. Kliničtí psychologové nemocnice disponují širokým spektrem výcvikových zkušeností, které pokrývají významné psychoterapeutické směry ( GESTALT, Hypnóza, Integrativní psychoaterapie, KBT, Přístup zaměřená na řešení, SUR, Transformační systemická terapie).

 

Pracoviště klinické psychologie je akreditováno k uskutečňování teoreticko - praktické a praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Klinická psychologie" s počtem 10 míst pro praktickou část a 15 míst pro teoreticko - praktickou část. Supervizní semináře klinických psychologů se konají pravidelně každý čtvrtek. Obsahová náplň seminářů je převážně kazuistická. Jednou ročně v měsíci březen je pracovištěm organizován klinicko - psychologický seminář. Od roku 2007 také pracuje supervizní skupina (uzavřená skupina atestovaných odborníků) - setkávání se koná vždy třetí pátek v měsíci. Příslušná akreditace byla Psychiatrické nemocnici v Opavě udělena Ministerstvem zdravotnictví dne 15. 9. 2009, dle nového vzdělávacího programu dne 1. 7. 2014.

 

Psychiatrická nemocnice provozuje ambulanci klinické psychologie. V rámci ambulantní péče můžeme poskytnout psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči, indikovanou lékařem, na základě objednání. 

 

Školitelé

 

PhDr. Renata Koláčková - vedoucí psycholog, tel.: 553 695 138, e-mail: zc.avaponp@avokcalok

Mgr. Barbora Hendrychová, tel.: 553 695 388, e-mail: zc.avaponp@avohcyrdneh

PhDr. Daniel Trubka, tel.: 553 695 418, e-mail: zc.avaponp@akburt