12C Stanice pro léčbu afektivních poruch, psychóz a demencí - ženy a muži

Stanice 12C je smíšené  uzavřené oddělení zaměřené převážně  na pacienty se středně těžkou  demencíí, event. chronickými psychosami. Probíhají zde  režimové  aktivity se zaměřením na trénink kognice,  arterapie, v indikovaných připadech i rehabilitace hybnosti. Nedílnou součástí je i  dopomoc při dalším sociálním zajištění pacientů.

 

Počet lůžek:  26

Návštěvy: denně 14:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Barbora Kubínová , tel.: 553 695 164

Staniční sestra

Monika Gurecká , tel.: 553 695 165

Sociální pracovnice

Mgr. Dagmar Dostalíková, tel.: 553 695 473, 725 931 081, e-mail: dostalikova@pnopava.cz
čas: 7:00-8:15 a 13:30-14:30

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 264, e-mail: zednikova@pnopava.cz
Mgr. Jana Bitomská, tel.: 553 695 248, e-mail: bitomskaj@pnopava.cz

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace, možnost individuálních vycházek po areálu, duchovní péče.

Stanice 12

ošetřovna tel.:      553 695 165