19B Stanice pro závažné duševní poruchy - psychotické stavy

Stanice 19B je přijímací uzavřená stanice, zaměřená na diagnostiku a léčbu nezávažnějších duševních poruch. Specializuje se na psychotické stavy, deprese, intoxikace. Odborná péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku a nastavení farmakoterapie. Po stabilizaci stavu je pacient přeložen k pokračování léčby na další léčebná oddělení.

 

Počet lůžek:  23

Pro pacienty: Stanice 19B je uzavřenou přijímací stanicí zaměřující se na diagnostiku a léčbu nejzávažnějších duševních poruch. Specializuje se na potíže z okruhu psychotických a afektivních poruch, intoxikace i pacienty po závažných sebevražedných pokusech. Odborná péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku, nastavení farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapii i psychologickou péči. Po stabilizaci stavu jsou pacienti dále překládání k pokračování léčby na další oddělení.

V rámci programu na oddělení probíhají každý den informační komunity, 1x týdně pod vedením psychologa terapeutická komunita a 2x týdně činnostní terapie.

Personál pacientům organizuje několikrát týdně nákup v kantýně. Na naší stanici nosí pacienti nemocniční oblečení, mobilní telefon mohou mít u sebe, nabíjení pak probíhá pod dozorem. Je nutné být vybaven vlastními hygienickými potřebami a mít vlastní přezůvky.

 Se sociálními záležitostmi pomáhá zdravotně sociální pracovnice, která na oddělení dochází každý pracovní den. Naší snahou je pacienty navazovat dále na terénní služby mimo naši instituci jako jsou např. Centra duševního zdraví (CDZ), která mohou pomoci v péči o lidi s duševní poruchou v jejich přirozeném prostředí a předcházet tak opakovaným hospitalizacím.   

 

Pro rodiče: Informace o zdravotním stavu pacientů poskytuje lékař telefonicky po převzetí bezpečnostního kódu, případně osobně po předchozí domluvě.

Návštěvy pacientů probíhají na stanici v pracovní dny mezi 15 a 17h, o víkendech a svátcích od 9 do 11h a od 15 do 17h.

Staniční lékař

MUDr. Alicia Pastuchová, e-mail:pastuchova@pnopava.cz, tel.: 553 695 240

MUDr. Vanda Köverová, e-mail: koverova@pnopava.cz

Staniční sestra

Kateřina Večerková, tel.: 553 695 464, e-mail: vecerkovak@pnopava.cz

Sociální pracovnice

PhDr. Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail: otypkovam@pnopava.cz
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Psycholog

PhDr. Tomáš Plachký, tel.: 553 695 472,  e-mail: plachky@pnopava.cz

   

 

Každý den začíná ranní informační komunitou, součástí programu stanice je terapeutická komunita, individuální psychoterapie, v odpoledních hodinách také činnostní terapie. Na oddělení máme knihovnu, nabídku deskových her i kreslicí potřeby.

Stanice 19

Ošetřovna tel.: 553 695 239