20A Stanice pro pacienty s diagnózou chronické psychózy a lehčích organických poruch s psychoterapuetickým a edukačním programem a pracovními aktivitami

Stanice 20A je otevřená stanice pro pacienty s diagnózou psychózy ve stadiu chronických obtíží a pro pacienty s organickými poruchami. Dále na tomto oddělení probíhá výkon ochranného psychiatrického  léčení ústavní formou.

 

Počet lůžek:  35

Staniční lékař

Prim. MUDr. Nina Drábková, tel.: 553 695 432, e-mail: drabkova@pnopava.cz

Staniční sestra

Radek Liška, tel.: 553 695 466, e-mail: liska@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Karla Holanová, tel.: 553 695 419, 601 087 608, e-mail: zc.avaponp@avonaloh
čas: 7:00-8:00 13:30-14:00

Psycholog

Mgr. Roman Koky, tel.: 553 695 444, e-mail: koky@pnopava.cz

   

 

 

Psychoterapie, skupinová terapie, edukace, resocializace a rehabilitace-program Restart.

Stanice 20

Ošetřovna tel.: 553 695 429