Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

A co dál?

Ve věci zprostředkování následné péče se můžete s důvěrou obracet na sociální pracovnice Psychiatrické nemocnice v Opavě. Po propuštění můžete své dotazy ohledně sociálního zajištění a následné sociální péče směřovat na místě příslušný sociální odbor obce s rozšířenou působností. V těchto obcích pracují sociální pracovníci v rámci oddělení sociálních služeb a komunitního plánování, kteří Vám vždy profesionálně poradí nejen s aktuálním problémem, ale i doporučí vhodnou sociální službu. Rovněž se můžete obracet přímo na poskytovatele registrovaných sociálních služeb (občanské poradny, krizová centra, sociální rehabilitace, atd.), které si snadno vyhledáte v registru MPSV: iregistr.mpsv.cz/.

 

Po ukončení hospitalizace v PN Opava pacient zpravidla přechází do ambulantní péče lékaře specialisty – psychiatra, gerontopsychiatra, pedopsychiatra, AT (alkohol, toxikomanická léčba) ambulance, sexuologa nebo nelékaře - ambulantního klinického psychologa (zpravidla k pokračování započaté systematické psychoterapie).

 

 Ambulantní lékař reprezentuje styčný bod v případě jakýchkoliv změn psychického stavu v ordinační době psychiatra, včetně telefonické konzultace. Lehčí stavy může ošetřit i praktický lékař.

 

 Mimo pracovní dobu ambulantního specialisty lze v neodkladných případech využit služeb LSPP (lékařské pohotovostní služby), která je organizována ve většině nemocnic ve vymezené odpolední době i o víkendech. Na LSPP neslouží psychiatr, ale všeobecný lékař, který lehčí stavy ošetří sám, v případě potřeby sjedná akutní psychiatrické konzilium.

 

 V neodkladných případech lze v našem kraji využit, po zhodnocení psychiatrem, možnost hospitalizace na akutních psychiatrických odděleních jako jsou: PO Havířov (www.nsphav.cz), PO Třinec (www.psychtr.cz), PO FN Ostrava (www.fno.cz). Městská nemocnice Ostrava, mimo ambulantní pracoviště v pracovní dny, funguje i jako psychiatrická pohotovost bez lůžkové péče (www.mnof.cz).

 

 V případě vzniku akutní životní krize (partnerské neshody, úmrtí v rodině) lze kontaktovat Krizové centrum v Ostravě (www.kriceos.cz), kde poskytují 24 hodin krizovou intervenci, psychosociální poradenství, krátkodobou psychoterapii, v případě potřeby i krátkodobý pobyt na lůžku.

 

 Logickou a neodmyslitelnou součástí efektivní léčby je i dlouhodobá podpora pacientů v oblasti sociální, terénních služeb, včetně chráněného bydlení po hospitalizaci. V naše kraji existuje možnost obrátit se přímo na různá občanská sdružení, rodičovské aktivity nebo denní stacionáře, kontakty níže:

 

 

 • BRUNTÁL - RÚT

Kavalcova 7, Bruntál

sociální rehabilitace

tel.: 734 417 007, web: www.sdk.cz, e-mail: rut.br@sdk.cz

 

 • ČESKÝ TĚŠÍN - RÚT

Třanovského 1758/10, Český Těšín

sociální rehabilitace

tel.: 731 826 808, 733 142 408, web: www.slezskadiakonie.cz/stredisko/rut-cesky-tesin-trinec-frydek-mistek

e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz

 

 • FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM – STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Rožnovská 346, Frenštát p. Radhoštěm

terénní práce, poradenství, pomoc s vyhledáváním bydlení a zaměstnání

tel.: 721 257 761, web: www.sssfrenstat.cz, e-mail: milada.pustkova@mufrenstat.cz

 

 • FRÝDEK-MÍSTEK - DENNÍ CENTRUM MAJÁK

Čejky 450, Frýdek-Místek

denní stacionář, volnočasové a vitalizační programy

tel.: 732 463 412, web: www.fm.charita.cz/dcmajak,  e-mail: dennicentrum.fm@caritas.cz

 

 • FRÝDEK-MÍSTEK - CHARITA - Terénní služba ZOOM

Sadová 604, 4. poschodí, Frýdek-Místek

poradenství, doprovod, nácvik sociálních dovedností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti ap.

tel.: 732 449 204, 731 759 039, e-mail: terennisluzba.f-m@caritas.cz, ICQ:  592-587-769

 

 • FRÝDEK-MÍSTEK - RÚT

Slezská diakonie RÚT Frýdek-Místek, Tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

sociální rehabilitace

tel.: 737 227 857, 731 826 808, web: www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/rut-frydek-mistek-socialni-rehabilitace,

e-mail: rut.fm@slezskadiakonie.cz

 

 • JAVORNÍK - OS ESTER

Zálesí 111, Dům Trend - Polská 492, Javorník

tréninkové a chráněné bydlení pro duševně nemocné

tel.: 737 929 078, 584 440 141, e-mail: ester.zalesi@seznam.cz

 

 • JESENÍK – ZAHRADA 2000, o.s.

Jeseník – Bukovice 790 01

Na mýtince 32

tel.: 584 401 195, web: www.zahrada2000.cz, e-mail: info@zahrada 2000.cz

 

 

 • KRNOV - RÚT

Hlubčická 18, Krnov

sociální rehabilitace

tel.: 733 142 404, web: www.slezskadiakonie.cz/stredisko/rut-krnov, e-mail: rut.kr@sdk.cz

  

 • NEDVĚDICE – TERAPEUTICKÁ KOMUNITA SEJŘEK

Sejřek 13, Nedvědice

léčba osob závislých na nealkoholových drogách, dílčí cílová skupina klienti s duální diagnózou (kombinace závislosti s duševní nemocí)

tel.: 773 616 719, web: www.tksejrek.kolping.cz, e-mail: folir@kolping.cz

 

 • OPAVA - ANIMA VIVA, o. s. – Centrum ANIMA Opava

Liptovská 21, Opava-Kylešovice

centrum pracovní a sociální rehabilitace, volnočasové aktivity

tel.: 553 034 600, 739 404 488, web: www.animaviva.cz, e-mail: centrum.opava@animaviva.cz, animka@seznam.cz

  

 • OPAVA - ANIMA VIVA, o. s. – Sociální poradna

Sušilova 1 , Klášterní středisko, vchod z Olomoucké ul. vlevo od klášterní lékárny, Opava-Předměstí

sociálně-právní poradenství, pracovní poradenství

tel.: 553 766 684, 739 404 544, web: www.animaviva.cz/,  e-mail: poradna@animaviva.cz  

 

 • OPAVA - EKIPA o.s.

Kylešovská 818/26, Opava

chráněné bydlení Maják, sociální rehabilitace Mozaika

tel.: 604 662 555, web: www.ekipa.cz, e-mail: ekipa@ekipa.cz

 

 • OPAVA - FOKUS

Vávrovická 70, Opava-Vávrovice    

 Lepařova 8/2906    Opava  746 01

chráněná práce, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, následná péče                            

tel.: 553 652 433, web: www. fokusopava.cz, e-mail: fokusopava@seznam.cz

 

 • OPAVA - CHARITA Opava

Kylešovská 10, Opava

chráněné bydlení, občansko-právní poradna, služby následné péče, socioterapeutické a chráněné dílny

tel.: 553 770 124,739 002 710, web: www.charitaopava.cz, e-mail: chranene.bydleni@charitaopava

 

 • OSTRAVA - MENS SANA o.s.

Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 2.budova: Skautská 1045, Ostrava-Poruba

centrum psychosociálních služeb, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, podporované vzdělávání (pomoc při studiu), pomoc při získávání pracovního uplatnění, volnočasové aktivity, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapeutické skupiny, klubové a společenské aktivity

tel.: 596 918 104, web: www.menssana.cz, e-mail: menssana@menssana.cz

 

 • OSTRAVA - DŮM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Skautská 1081, Ostrava-Poruba

denní stacionář, intenzivní skupinová psychoterapie, individuální ambulantní péče, rodinná terapie                                                              

tel.: 596 912 009, web: www.ddz.cz, e-mail: ddz@ddz.cz

 

 • OSTRAVA - PAVUČINA

Skautská 1081, Ostrava-Poruba

projekt na doručování a propojování zdravotních a sociálních služeb

tel.: 596 912  612, 733 681 996, web: www.crpdz.cz, e-mail: crdpvz@crdpvz.cz

 

 • OSTRAVA - Svépomocná společnost MLÝNEK o.s.

Nádražní 44, Ostrava-Přívoz

svépomocné setkávání duševně nemocných

tel.: 596 115 427, web: www.klubmlynek.cz, e-mail: klubmlynek@seznam.cz

    

 • OSTRAVA - KRIZOVÉ CENTRUM

Ruská 29, Ostrava-Vítkovice

poskytuje služby psychologické, psychoterapeutické, sociální, nabízí nepřetržité terapeutické služby pro klienty v krizi ambulantní, stacionární program, součástí jsou krizová lůžka

tel.: 596 110 882-5, web: www.kriceos.cz/

 

 • OSTRAVA - CHARITA Sv. Alexandra

Holvekova 28/651, Ostrava-Kunčičky                                                                              

chráněné dílny, chráněné bydlení                                  

tel.: 596 237 831, web: www.charita-sv-alexandra.cz, e-mail: alexandr@caritas.cz

 

 • OSTRAVA -CHARITA Sv.Alexandra TARGET

Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice

podporované zaměstnání, psychosociální a právní poradenství

tel.: 596 611 208, 731 534 049, web: www.charita-sv-alexandra.cz, e-mail: pz.alexandr@charita.cz

 

 • OSTRAVA - ASOCIACE TRIGON

Skautská 1045, Ostrava-Poruba

aktivizační a motivační středisko, podporované zaměstnání, chráněné bydlení

tel.: 596 910 022,web: www.asociacetrigon.eu/cs/home/ , e-mail: info@asociacetrigon.eu

 

 • OSTRAVA – Spirála o.p.s. - KAFÁRNA

U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

sociální rehabilitace, tréninková kavárna

tel.: 596 630 692, 731 079 204, e-mail: kafarna.spirala@seznam.cz

 

 • OSTRAVA – Spirála o.p.s. – KLUB KAFE Ostrava

Čujkovova 40a, G - centrum, Ostrava-Zábřeh

sociální rehabilitace, tréninková kavárna

tel.: 595 782 484, 731 781 757, web: www.spirala-ops.cz, e-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz

 

 • ROŽNOV pod RADHOŠTĚM – SOCIÁLNÍ CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT ISKÉRKA

Chodská 537, Rožnov p. Radhoštěm

sociální rehabilitace

tel.: 774 064 753, web: www.iskerka.cz, e-mail: iberka@centrum.cz

 

 • TŘINEC - JORDÁN

Hraniční č. 280, Třinec

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

tel.: 558990 411, 734 363 348, web: www.slezskadiakonie.cz/, e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz

 

 • TŘINEC - RÚT

Frýdecká 136, Třinec

sociální rehabilitace

tel.: 734 369 694, 731 826 808, web: www.slezskadiakonie.cz, e-mail: rut.tr@slezskadiakonie.cz