11A Stanice uzavřená doléčovací - následná

Stanice 11A (do 30. 9. 2021 Stanice 7) je zaměřena na plánovanou následnou péči chronického průběhu psychického onemocnění, zpravidla mentálních retardací s poruchou chování nebo demencí s nasedající bezprostřední dekompenzací psychického stavu. Klademe důraz na psychopedický přístup, behaviorální terapii, terapii hrou, nonverbálně orientovanou psychoterapii, psychogymnastiku i terapii expresivně orientovanou s terapeuticko-formativním přístupem. Pacientky se na stanici pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují skupinové ergoterapie, arteterapie, biblioterapie, procvičují paměť apod. Pacientky mají možnost navštěvovat textilní dílny, chodit na vycházky v doprovodu personálu, pobývají na terase, která je součástí stanice. Po zhodnocení aktuálního stavu lékařem, jsou pacientkám povoleny samostatné vycházky po areálu nemocnice. S řešením sociální problematiky pomáhá pacientkám zdravotně-sociální pracovnice.

 

Počet lůžek:  19

S sebou: občanský průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz pracovní neschopnosti (pokud je vystaven), hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby a pastu, šampón, hřeben, papír. kapesníčky, toaletní papír a hygienické vložky), domácí obuv

Staniční lékař

MUDr. Vlasta Hanušková, tel.: 553 695 486, e-mail: hanuskova@pnopava.cz

Staniční sestra

Lenka Kociánová, tel.: 553 695 483, e-mail: kocianova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Beinhauerová DiS. , tel.: 553 695 413, 725 931 608, e-mail: beinhauerova@pnopava.cz
čas: 7:00-8:00 13:00 14:30

   

 

Pacientky se na stanici pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují skupinové ergoterapie, arteterapie, biblioterapie, procvičují paměť. Mají možnost navštěvovat textilní a rukodělné dílny, chodit za příznivého počasí na vycházky v doprovodu personálu. V letním období mohou pacientky trávit čas na terase, která je součástí stanice. Na stanici je k dispozici televize, rádio a pestré společenské hry a jiné potřeby pro volnočasové aktivity.

Stanice 11

Staniční sestra tel.:  553 695 483