Aktuality

02.11.2021 Celý článek

Lékařský odborný pedopsychiatrický seminář

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní…

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

ZAHRADNÍ DOMEK pro lidi s duševní poruchou

Denní stacionář “Z“ pro lidi s duševním onemocněním

 

Je přirozené, že zkušenost s duševním onemocněním sebou přináší mnoho náročných situací. Pokud chcete podpořit svou úzdravu přijďte se k nám podívat. Při prvním setkání Vám poskytneme o programu veškeré potřebné informace.

Stacionář Z je umístěn již mimo lůžkový areál v zahradě mezi PNO a SNO.

 

Péče v denním stacionáři je určena pro: 

 • klienty, kteří jsou po hospitalizaci -  docházka pomůže s vypořádáním se s náročným obdobím přechodu mezi lůžkem a ambulancí
 • pomáhá zkrátit dobu hospitalizace - umožní dřívější návrat pacienta do přirozeného prostředí
 • klienty, u kterých došlo ke zhoršení psychického stavu - docházka pomůže ke stabilizaci stavu a tím hospitalizaci předejít

Cíle stacionáře jsou: 

 • stabilizace zdravotního stavu
 • prevence rozvoje psychických potíží
 • zamezit zhoršení psychického stavu a hospitalizaci na lůžku
 • motivovat klienty k dlouhodobé spolupráci
 • pomoci klientům svým potížím porozumět

Nabízíme:

 • individuální a skupinovou psychoterapii
 • informace o nemoci a léčbě
 • osvojení zásad prevence onemocnění
 • edukace
 • nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • trénink kognitivních funkcí
 • plánování a podporu při návratu do práce
 • trénink sociálních dovedností
 • techniky zvládání stresu
 • relaxace
 • konzultace s psychologem, psychiatrem
 • podporu v užívání medikace
 • podporu rodinám
 • kontakty na služby následné péče a CDZ – pomoc při řešení sociálních záležitostí

 Forma a délka pobytu

 • stacionář je určen maximálně pro 10 klientů
 • skupina je otevřená
 • program se koná od pondělí do pátku
 • četnost docházky dle individuálních potřeb klienta
 • program je hrazen zdravotní pojišťovnou
 • program je sestaven z komunity, skupinové psychoterapie, socioterapie, nácviku relaxačních technik

Terapeutický tým

 • program zajišťuje zkušený terapeutický tým, který je tvořen psychiatrem, psychologem, zdravotními sestrami

       

Po celou dobu docházky zůstává nadále pacient v péči svého ambulantního psychiatra.

 

Kontakty

 

Lékař

MUDr. Šárka Černohorská, tel. 553 695 152, email: cernohorska@pnopava.cz

Vedoucí sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail: zc.avaponp@avoksud

Psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436 

Sociální pracovnice

Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail:zc.avaponp@avokpyto 
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Terapeutické sestry

tel. 553 695 436 ( v pracovních dnech od 7, 00 - 15,30 )
Ludmila Skřontová,  Marta Junášková,  e-mail:zc.avaponp@avoksanuj