Aktuality

22.12.2021 Celý článek

Informace o uzavření dětského oddělení o svátcích

V době od 23.12.2021 do 3.1.2022 bude oddělení uzavřeno.  Akutní psychiatričtí pacienti nad 15 let…

02.11.2021 Celý článek

Lékařský odborný pedopsychiatrický seminář

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní…

Návštěvní hodiny

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2.7.2021 jsou od 9.7.2021 nastaveny následující podmínky návštěv hospitalizovaných pacientů v PNO:

 

 • návštěvu je nutné předem objednat telefonicky na dané stanici,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2),
 • jednoho pacienta může současně navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby. Pacient musí používat řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav.
 • délka návštěvy nepřesáhne 30 minut,
 • navštěvující osoba vyplní „Čestné prohlášení návštěvníka“, (osobám v karanténě, s pozitivní anamnézou, tělesnou teplotou nad 37°C či jiným příznakem onemocnění COVID-19 nebude vstup na oddělení k pacientovi umožněn),
 • zaměstnanec stanice může kdykoliv návštěvu z provozních důvodů ukončit.

 

Navštěvující osoba předá zaměstnanci stanice jedno z níže uvedených:

 • negativní výsledek testu RT-PCR vyšetření ne starší 7 dní,
 • negativní výsledek antigenního testu ne starší 72 hodin,
 • potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaným v rámci povinného testování zaměstnanců nebo osob ve škole nebo školském zařízení, který není starší 72 hodin,
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzeného), ne starší 180 dní,
 • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebude mít navštěvující osoba vlastní test určený pro sebetestování, je možno využít provedení testování na příjmové ambulanci v PNO, tento test je zpoplatněn částkou 300,- Kč.

 

Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Pacienti, jejich doprovod a návštěvy jsou povinni ve vnitřních prostorech staveb vždy a ve vnějších prostorech ve vzdálenosti do 2 metrů od ostatních osob nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
a to o filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem odpovídající respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou:

 • a) dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
 • b) dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají minimálně chirurgickou roušku,
 • c) osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
 • d) u hospitalizovaných pacientů při pobytu na pokoji nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Každý hospitalizovaný pacient při opuštění pokoje musí mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.