Aktuality

02.11.2021 Celý článek

Lékařský odborný pedopsychiatrický seminář

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní…

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

OSMIČKA pro lidi s poškozením mozku – s demencí, po úraze

Jsme připraveni   pečovat o Vaše blízké, přijďte se k nám podívat. 

Provoz je v pracovní dny od 6,00 – 16,45 hodin.

  

Péče ve stacionáři je určena pro:

 • osoby u kterých došlo ke zhoršení paměti,  úbytku intelektu, neschopnosti postarat se sám o sebe
 • osoby s demencí ( Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba,… )
 • pacienty po úraze, cévní mozkové příhodě, po nádoru mozku ev. jiném onemocnění  

 

Poskytujeme: 

 • denní program sestavený z různých individuálních a skupinových aktivit, které pomáhají k udržení fyzických i duševních schopností klienta
 • programy jsou zaměřeny k celkové aktivizaci pacienta s cílem udržení soběstačnosti a samostatnosti
 • orientace v realitě
 • nastolení denního režimu
 • společné stravování
 • obnovení sociálních kontaktů
 • dohled a dopomoc s úkony, které již osoba nezvládá – pomoc při hygieně, oblékání, stravování, doprovod při chůzi,…)
 • dohled nad užíváním medikace
 • podporu rodinám – ulehčení péče o rodiče nebo blízkého člena rodiny

 

Obsah programu: 

 • aktivizační činnosti – ( rozmanité výtvarné a rukodělné činnosti, procvičování smyslů )
 • trénink paměti a kognitivních funkcí ( procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, myšlení, zrakově prostorových schopností, podpora slovní zásoby a řeči,  pozornosti )
 • pohybové aktivity a cvičení ( cvičení jemné motoriky, cvičení na židlích, procvičování koordinace a chůze, hry, relaxační cvičení )
 • reminiscenční terapie ( práce se vzpomínkami )
 • muzikoterapie ( zpěv, hra na rytmické nástroje, poslech hudby )
 • vycházky, pobyt na terase
 • společenské hry

 

Zajišťujeme: 

 • příjemné a bezpečné prostředí, odborný personál je připraven zvládat nenadále situace
 • dle ordinace ambulantního lékaře – zdravotnické výkony - aplikace injekcí, převazy

 

Docházka  

 • dle individuálních domluvy 1x až 5 x týdně

 

Doprava 

 • dopravu do stacionáře si zajišťuje každý klient sám

 

Stravování 

 • součástí služby je zajištění stravy
 • možnost z výběru diet – racionální (běžná strava), diabetická ( u osob s diabetem ), šetřící ( po operacích )  
 • stravování zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, pitný režim
 • cena 134,- kč


Dále nabízíme

 • pro klienty vyšetření rehabilitačním lékařem a následnou péči na našem rehabilitačním oddělení
 • rodinám sociální poradenství – spolupracujeme se sociální pracovnicí, která pomůže s řešením problémů v této oblasti ( příspěvek na péči, žádosti do DD, apod……)
 • zájemcům testování paměti - pokud máte problémy s pamětí, můžete se k nám přijít po předchozí tel. domluvě otestovat, na základě výsledku doporučíme další postup

 

Platba:

 • mimo stravy je pobyt ve stacionáři je hrazen zdravotní pojišťovnou

 

Přijetí do péče:

 • doporučení lékaře – praktický lékař, psychiatr, neurolog, geriatr ev. jiný
 • kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či emailem

 

Kontakt:

 

Lékař

MUDr. Šárka Černohorská  tel. 553 695 152, e-mail: zc.avaponp@aksrohonrec

Staniční sestra

Bc. Hana Dušková, 553 695 181, 725 836 655, e-mail:  zc.avaponp@avoksud

Klinický psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: zc.avaponp@avoktiow 
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

                            

 

Galerie