Aktuality

06.12.2019 Celý článek

Pátek ve znamení hudby a tance

I v letošním roce je v Psychiatrické nemocnici v Opavě připraven kulturní program pro všechny…

11.11.2019 Celý článek

Odborný pediatricko - pedopsychiatrický seminář

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní sdružení lékařů Opava, Olomoucká…

8 Denní stacionář pro organické poruchy, demence

Psychiatrická nemocnice v Opavě ve spolupráci s Norskými fondy otevřela v rámci transformace psychiatrické péče nový denní stacionář „Osmička“, určený pro pacienty s organickou poruchou - pacienti, u kterých došlo k psychické poruše na základě poškození mozku- demence, poúrazové stavy, otravy, cévní mozkové příhody.

 

Provoz denního stacionáře je každý všední den od 6:00 do 17:00h. 

Kapacita je 15 klientů denně. Pobyt hrazen zdravotními pojišťovnami, mimo stravu, hrazenou klientem stacionáře.

Cena stravování je 121,- Kč včetně DPH/den - strava zahrnuje snídani, oběd, 2x svačinu.

 

Ve stacionáři nabízíme psychoterapeutickou a komplexní rehabilitační péči o klienty, jejíž součástí je:

  • edukace
  • trénink kognitivních funkcí
  • rehabilitace                                             
  • ergoterapie
  • relaxační cvičení
  • nácvik a podpora sebepéče
  • kondiční cvičení
  • duchovní podpora
  • společenské události
  • aktivizační cvičení  

                                 

                                 

 

Lékař

MUDr. Viliam Kušnír

Staniční sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail:  zc.avaponp@h.avoksud

Klinický psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: zc.avaponp@avoktiow 
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

 

                           

Bližší informace tel.: 553 695 181, 725 836 655

Našim cílem je podpořit klienty v adaptaci do podmínek denního života s individuálním plánem pro každého klienta.

Galerie