Aktuality

17.07.2024 Celý článek

Informace DO PN Opava

Informace DO PN Opava 

Dětské oddělení – stanice 14A+14B je od 26.7.2024  13.00 hod. uzavřeno do 15.8…

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

OSMIČKA pro lidi s poškozením mozku – s demencí, po úraze

Jsme připraveni   pečovat o Vaše blízké, přijďte se k nám podívat. 

Provoz je v pracovní dny od 6,00 – 16,45 hodin.

  

Péče ve stacionáři je určena pro:

 • osoby u kterých došlo ke zhoršení paměti,  úbytku intelektu, neschopnosti postarat se sám o sebe
 • osoby s demencí ( Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba,… )
 • pacienty po úraze, cévní mozkové příhodě, po nádoru mozku ev. jiném onemocnění  

 

Poskytujeme: 

 • denní program sestavený z různých individuálních a skupinových aktivit, které pomáhají k udržení fyzických i duševních schopností klienta
 • programy jsou zaměřeny k celkové aktivizaci pacienta s cílem udržení soběstačnosti a samostatnosti
 • orientace v realitě
 • nastolení denního režimu
 • společné stravování
 • obnovení sociálních kontaktů
 • dohled a dopomoc s úkony, které již osoba nezvládá – pomoc při hygieně, oblékání, stravování, doprovod při chůzi,…)
 • dohled nad užíváním medikace
 • podporu rodinám – ulehčení péče o rodiče nebo blízkého člena rodiny

 

Obsah programu: 

 • aktivizační činnosti – ( rozmanité výtvarné a rukodělné činnosti, procvičování smyslů )
 • trénink paměti a kognitivních funkcí ( procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, myšlení, zrakově prostorových schopností, podpora slovní zásoby a řeči,  pozornosti )
 • pohybové aktivity a cvičení ( cvičení jemné motoriky, cvičení na židlích, procvičování koordinace a chůze, hry, relaxační cvičení )
 • reminiscenční terapie ( práce se vzpomínkami )
 • muzikoterapie ( zpěv, hra na rytmické nástroje, poslech hudby )
 • vycházky, pobyt na terase
 • společenské hry

 

Zajišťujeme: 

 • příjemné a bezpečné prostředí, odborný personál je připraven zvládat nenadále situace
 • dle ordinace ambulantního lékaře – zdravotnické výkony - aplikace injekcí, převazy

 

Docházka  

 • dle individuálních domluvy 1x až 5 x týdně

 

Doprava 

 • dopravu do stacionáře si zajišťuje každý klient sám

 

Stravování 

 • součástí služby je zajištění stravy
 • možnost z výběru diet – racionální (běžná strava), diabetická ( u osob s diabetem ), šetřící ( po operacích )  
 • stravování zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, pitný režim
 • cena 157,- kč


Dále nabízíme

 • pro klienty vyšetření rehabilitačním lékařem a následnou péči na našem rehabilitačním oddělení
 • rodinám sociální poradenství – spolupracujeme se sociální pracovnicí, která pomůže s řešením problémů v této oblasti ( příspěvek na péči, žádosti do DD, apod……)
 • zájemcům testování paměti - pokud máte problémy s pamětí, můžete se k nám přijít po předchozí tel. domluvě otestovat, na základě výsledku doporučíme další postup

 

Platba:

 • mimo stravy je pobyt ve stacionáři je hrazen zdravotní pojišťovnou

 

Přijetí do péče:

 • doporučení lékaře – praktický lékař, psychiatr, neurolog, geriatr ev. jiný
 • kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či emailem

 

Leták:

Ke stažení zde.

 

Kontakt:

 

Lékař

MUDr. Šárka Černohorská  tel. 553 695 152, e-mail: cernohorska@pnopava.cz

Staniční sestra

Bc. Hana Dušková, 553 695 181, 725 836 655, e-mail: duskova@pnopava.cz

Klinický psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436

Sociální pracovnice

Mgr. Dostalíková Dagmar , tel.: 553 695 473, e-mail: dostalikova@pnopava.cz
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

Psycholog

Mgr. Jana Bitomská, tel.: 553 695 248, e-mail: bitomskaj@pnopava.cz

                            

 

Galerie