Aktuality

06.12.2019 Celý článek

Pátek ve znamení hudby a tance

I v letošním roce je v Psychiatrické nemocnici v Opavě připraven kulturní program pro všechny…

11.11.2019 Celý článek

Odborný pediatricko - pedopsychiatrický seminář

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní sdružení lékařů Opava, Olomoucká…

Transformace psychiatrie - NF

Nacházíme se v období výrazných změn v organizaci léčby i přístupu institucí k duševnímu zdraví. Ministerstvem zdravotnictví byly vypracovány teze Strategie reformy psychiatrické péče a my se aktuálně nacházíme v období implementace reformy do praxe. Strategie reformy psychiatrické péče je dokument, který se nás bytostně týká z mnoha důvodů. Cílem je deinstitucionalizace a destigmatizace psychiatrické péče, kdy by se pacienti měli léčit ve větší míře komunitně, co nejblíže svému přirozenému prostředí.

 

Reforma je stavěna na 4 pilířích. Prvním jsou psychiatrické ambulance, kdy se počítá i s jejich tzv. rozšířením o péči dalších specialistů jako psychologa, adiktologa, sexuologa nebo psychiatrických sester. Druhým pilířem by měly být psychiatrická oddělení nemocnic, které by zajišťovaly akutní péči o duševně nemocné lidi. Třetím pilířem by měly být psychiatrické léčebny (nemocnice) se svým strukturovaným programem pro klienty a následnou péči. Nově by měly vzniknout Centra duševního zdraví – CDZ, což bude instituce, která bude zajišťovat a vyplňovat mezeru mezi intramurální a extramurální péči. Bude zde pracovat multidisciplinární tým odborníků, který bude zajišťovat i terénní služby, krizové intervence a svépomocné programy. Pracujeme na tom, aby se naše nemocnice v co možná maximální míře na změnách v léčbě a přístupu k duševně nemocným podílela.

 

Konkrétní informace o průběhu NF v naší nemocnici, které podmínky pro transformaci se připravují, najdete v záložkách

Partneři - Norské fondy

Partneři - Norway Grants