17C Akutní přijímací - otevřená stanice pro ženy a muže

 

Stanice poskytuje standartní akutní psychiatrickou péči se souhlasem pacienta. 17C -koedukovaná s krátkodobým terapeutickým programem s cílem základní stabilizace a rychlým navázáním na ambulantní a terénní péči.

Diagnostické spektrum zahrnuje: organické poruchy, psychotické poruchy, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy osobnosti. Pacienti nenarušují kolektivní soužití a nevyžaduji intenzivní míru dohledu personálem.

Je nabídka několika naších jasně strukturovaných krátkodobých terapeutických programů, postavených především na skupinové psychoterapii a doprovodných programů.

Nepřijímáme intoxikace ani toxické epizody nebo odvykací stavy, mentální retardace s poruchou chování nebo demence, ani poruchy příjmu potravy vyžadující speciální režim. Ve specifických případech sepisujeme s pacientem kontrakt, domlouváme se na vzájemném vymezení cílů terapie s individuálním léčebným postupem.

 

Počet lůžek: 30 (15 muži + 15 ženy)

Pro pacienty:

OP, průkaz pojištěnce, základní osobní věci, lehká obuv, hygienické potřeby. V celém areálu platí trvalý zákaz pořizování audio-vizuálních nahrávek. Zákaz konzumace alkoholu a drog. Zákaz kouření na oddělení. Zákaz užívání vlastních léků bez vědomí personálu.

 

Doporučení pro rodinné příslušníky:

POHOVORY S LÉKAŘEM: v pracovní dny 13 – 15 hodin, v jinou dobu po domluvě

TELEFONICKÉ INFORMACE jsou možné po osobním převzetí bezpečnostního kódu na výše uvedeném telefonním čísle

BEZPEČNOSTNÍ KÓD: Vám bude předán na stanici. NEBO Vám ho sdělí samotný pacient.

Primář oddělení

MUDr. Ondřej Franek, tel. 553 695 337, 553 695 311, e-mail: franekon@pnopava.cz

Staniční lékař

MUDr. Elena Adamuščinová, tel.: 553 695 340, e-mail: adamuscinova@pnopava.cz
MUDr. Karin Cieslarová, tel.: 553 695 337, e-mail: cieslarova@pnopava.cz
MUDr. Jan Gardáš, 553 695 337e-mail: gardas@pnopava.cz

Vrchní sestra

Marie Šrámová, tel.: 553 695 234, 553 695 338, e-mail: sramova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Simona Slaná, tel.: 553 695 236, 725 931 708, e-mail: slana@pnopava.cz
čas: 6:00-7:00 9:00-10:00

Psycholog

Mgr. Markéta Vantuchová, tel.: 553 695 235, 338, 335, email: vantuchova@pnopava.cz

Mgr. et Mgr. Petra Majewská, tel.: 553 695 198, majewska@pnopava.cz

Mgr. Vendula Patíková, tel.: 553 695 333, e-mail: patikova@pnopava.cz

Aktivizační pracovník

Jana Kožialová, tel. 553 695 335

   

 

Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, biologickou léčbu a psychoterapii pod vedením psychologů (individuální i skupinovou) – je nabídka několika naších jasně strukturovaných krátkodobých terapeutických programů. Dále participujeme i na sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii - dílnách, arteterapii, provádíme edukační programy, relaxace, event. i lékařskou akupunkturu.

Stanice 17

ošetřovna ženy tel.: 553 695 335

ošetřovna muži tel.: 553 695 338

lékař ženy tel.: 553 695 337

lékař ženy mob.: 702 358 384

lékař muži tel.: 553 695 340

lékař muži mob.: 607 221 018

Přijímačka muži: 553 695 399