Oddělení E

Dětské a dorostové oddělení

Zabývá se celým spektrem psychiatrických diagnóz v dětském a dorostovém věku  (od 5 do 18 let). 

 

Základní diagnostické spektrum - hyperkinetické poruchy, disharmonický vývoj osobnosti, emoční problémy ve spojení s poruchami chování, sexualizované chování, suicidální či sebepoškozovací aktivity, deprese, psychotické onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, abusus návykových látek, neurotické a psychosomatické problémy, děti týrané i zneužívané, mentální retardace.

 

Základní režim je postavený pro děti s hyperkinetickou poruchou a neurotickými projevy, speciální režimy jsou vytvořeny pro děti s poruchou příjmu potravy a pro děti s problematikou užívání návykových látek.

 

Hospitalizace jsou léčebné, diagnosticko - terapeutické a léčebně rehabilitační pobyty. 

 

Léčba je komplexní - režimová, psychoterapeutická, farmakoterapeutická, v úzké spolupráci se Základní školou při zdravotnickém zařízení. Vzdělávání dětí probíhá ve spolupráci se ZŠ speciální při zdravotnickém zařízení umístěnou v areálu Psychiatrické nemocnice. Probíhá v rámci osnov ZŠ a ZŠ speciální dle individuálních plánů. 

 

Oddělení pracuje komunitním způsobem péče, léčebné vedení zajišťuje vždy ve spolupráci lékař a klinický psycholog.

 

Oddělení tvoří koedukovaná stanice 14 A pro 17 chlapců a  15 dívek ve věku 5 – 16 let. 

MUDr. Dana Trávníčková

                                                                      

Primář

MUDr. Dana Trávníčková

tel.: 553 695 390

email: zc.avaponp@avokcinvart

Bc. Martina Hypšová

                                                                      

Vrchní sestra

Bc. Martina Hypšová

tel.: 553 695 379

email: zc.avaponp@avospyh

Podmínkou plánovaného přijetí je písemné doporučení dětského psychiatra, klinického psychologa případně dětského lékaře.

Je potřeba mít zajištěný souhlas zákonného zástupce dítěte s přijetím nebo soudní rozhodnutí.

Příjímáme pacienty také akutně na základě aktuálního zhodnocení psychického stavu dítěte odesílajícím lékařem a příjmovým lékařem Psychiatrické nemocnice.

   

Staniční lékař - chlapci

MUDr. Pavla Nováková, tel.: 553 695 126, e-mail: zc.avaponp@avokavon

Staniční lékař - dívky

MUDr. Jana Blagová, tel.: 553 695 380, e-mail: zc.avaponp@avogalb 

Staniční sestra

Bc. Martina Hypšová, tel.: 553 695 379, e-mail: zc.avaponp@avospyh

Sociální pracovnice

Hana Hemzalová, tel.: 553 695 389, 725 931 139, e-mail:zc.avaponp@avolazmeh 
čas: 6:00-7:00  9:00-11:00  13:00-14:30

Psycholog - chlapci

Mgr. Barbora Hendrychová, tel.: 553 695 388, e-mail: zc.avaponp@avohcyrdneh

Psycholog - dívky

Mgr. Jana Bartošová, tel.: 553 695 382, e-mail: zc.avaponp@avosotrab

   

 

 

REŽIM DNE NA STANICI 14 A

 

6.30            hod                          BUDÍČEK

6.30 – 7.00 hod         ranní toaleta, úklid ložnic, bodování pokojů, měření fyziolog. funkcí

7.00 – 7.25 hod         SNÍDANĚ , příprava desátky do školy, AT 

7.25 – 7.45 hod         podávání léků, provedení ošetření dětí        

7.45 – 8.15 hod         vizita primářská – pondělí, středa

                                   vizita lékařská – denně, včetně sobot, nedělí a svátků

                                   komunita – úterý

                                   indiv. vizita – čtvrtek

                                   týdenní hodnocení – pátek 

8.15 – 8.25 hod         odchod dětí do školy

8.30 – 10.10 hod       školní výuka, studenti výuka na oddělení

10.10 – 10.30 hod                      SVAČINA

10.30 – 13.00 hod     školní výuka, studenti výuka na oddělení

13.00 – 13.30 hod                        OBĚD

13.30 – 13.45 hod     podávání léků , provedení ošetření , vydávání kapesného (po,stř,pá)               

13.45 – 14.30 hod     volná hra – stolní hry, individuální pohovory

14.30 – 15.30 hod     vycházka, pohybové aktivity

15.30 – 16.00 hod     školní příprava                 

16.00 – 16.30 hod                      SVAČINA

16.30 – 17.00 hod     měření fyziolog.funkcí, sesterská vizita

17.00 – 18.00 hod     výchovný program, zájmové aktivity, část dětí večerní toaleta                 

18.00 – 18.30 hod                       VEČEŘE

18.30 – 18.55 hod      podávání léků, provedení ošetření, enuretické cviky

18.55 – 19.30 hod      večerní toaleta dokončení, výměna osobního prádla, úklid osobních věcí

19.30 – 21.00 hod      individuální sledování televize, stolní hry, četba

                                    mladší chlapci – čtení pohádky

 

      VEČERKA  mladší děti : 20.00 hod

                       starší děti:   21.00 hod všední dny

                                            21.30 hod pátek, sobota, svátky, prázdniny

 

     TELEFONÁTY DĚTÍ denně na pevnou linku kl. 122   19.00 hod -20.00 hod

                                              o víkendech a ve dnech pracovního volna 13.30-14.30 hod

                                              denně na mobil. telefon 19.00 hod -19.30 hod

 

 

REŽIM DNE NA STANICI 14 A ve dnech bez školní výuky

 

7.30            hod                          BUDÍČEK

7.30 – 8.00 hod         ranní toaleta, úklid ložnic, bodování pokojů, měření fyziolog.funkcí

8.00 – 8.30 hod         vizita primářská – pondělí, středa

                                   vizita lékařská – denně, včetně sobot, nedělí a svátků

                                   komunita – úterý

                                   indiv. vizita – čtvrtek

                                   týdenní hodnocení – pátek 

8.30 – 9.00 hod                      SNÍDANĚ      

9.00 – 9.15 hod         podávání léků, provedení ošetření dětí

9.15 – 10.00 hod       odchod dětí na polodenní výlet a do výchovných programů

10.00 – 10.30 hod     školní výuka, studenti výuka na oddělení

10.10 – 10.30 hod                      DESÁTKA

10.30 – 12.00 hod     výchovný program dětí

12.00 – 12.30 hod                         OBĚD

12.30 – 12.45 hod     podávání léků , provedení ošetření, měření  fyziolog.funkcí           

12.45 – 15.00 hod     odpolední klid, poslech relaxační hudby, individuální pohovory, AT

15.00 – 16.00 hod     výchovný program dětí

16.00 – 16.30 hod                        SVAČINA

16.30 – 17.00 hod     měření fyziolog.funkcí, záznam somatických obtíží                 

17.00 – 18.00 hod     výchovný program dětí, psaní deníků, dopisů, část dětí večerní toaleta

18.00 – 18.30 hod                       VEČEŘE

18.30 – 18.55 hod     podávání léků, provedení ošetření, enuretické cviky

18.55 – 19.30 hod     večerní toaleta dokončení, výměna osobního prádla, úklid osobních věcí

19.30 – 21.00 hod     individuální sledování televize, stolní hry, četba

                                   mladší chlapci – čtení pohádky

 

      VEČERKA  mladší děti: 20.30 hod

                       starší děti: 21.30 hod

                                          

 

     TELEFONÁTY DĚTÍ  denně na pevnou linku kl. 122   19.00 hod -20.00 hod

                                     o víkendech a ve dnech pracovního volna 13.30-14.30 hod

                                     denně na mobil. telefon 19.00 hod -19.30 hod

 

Návštěva ložnic možná po domluvě s ošetřujícím personálem.

Děti jsou pod stálým dohledem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků.

 

V dopoledních hodinách probíhá školní výuka, i volný čas v odpoledních hodinách je organizován. Děti jsou rozděleny na základě aktuálního zdravotního a psychického stavu, věku, zájmů a schopností do skupin.

 

V rámci terapeuticko-výchovných programů denně absolvují vycházky po parku PN, do blízkého okolí, do města nebo do přírody, pokud to umožňují venkovní klimatické podmínky, aktuální psychický a fyzický stav pacienta.

 

Ke sportovním aktivitám slouží v budově dětského oddělení tělocvična, herna na stolní tenis, fotbalové hřiště v areálu PN, pískoviště a venkovní prostory s hracími prvky v okolí dětského pavilonu.

 

Pacienti mohou navštěvovat kroužky: sportovní hry, keramika, jóga, etopedická skupina, výtvarný kroužek, léčebná TV.

 

O zařazení pacientů do jednotlivých terapeutických aktivit rozhoduje ošetřující lékař po dohodě s dalšími členy týmu.

 

Součástí komplexní péče je také řada kulturních a společenských akcí, které probíhají v areálu nemocnice a kterých se mohou dětští pacienti účastnit, pokud to jejich zdravotní stav umožní.

Kontakt na sestry – od 6.00 hod. - do 19.00 hod.: 553 695 386

                              od 19.00 hod.:                     553 695 383 

 

Kontakt na děti: od 19.00 hod – do 20.00 hod.:    553 695 122,

                          víkend či dny pracovního volna také: od 13.30 hod. – do 14.30 hod

                                              

Své mobilní telefony mají děti k dispozici:  denně od 19.00 hod. – do 19.30 hod.