Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

ZAHRADNÍ DOMEK pro lidi s duševní poruchou

Denní stacionář “Z“ pro lidi s duševním onemocněním

 

Je přirozené, že zkušenost s duševním onemocněním sebou přináší mnoho náročných situací. Pokud chcete podpořit svou úzdravu přijďte se k nám podívat. Při prvním setkání Vám poskytneme o programu veškeré potřebné informace.

Stacionář Z je umístěn již mimo lůžkový areál v zahradě mezi PNO a SNO.

 

Péče v denním stacionáři je určena pro: 

 • klienty, kteří jsou po hospitalizaci -  docházka pomůže s vypořádáním se s náročným obdobím přechodu mezi lůžkem a ambulancí
 • pomáhá zkrátit dobu hospitalizace - umožní dřívější návrat pacienta do přirozeného prostředí
 • klienty, u kterých došlo ke zhoršení psychického stavu - docházka pomůže ke stabilizaci stavu a tím hospitalizaci předejít

Cíle stacionáře jsou: 

 • stabilizace zdravotního stavu
 • prevence rozvoje psychických potíží
 • zamezit zhoršení psychického stavu a hospitalizaci na lůžku
 • motivovat klienty k dlouhodobé spolupráci
 • pomoci klientům svým potížím porozumět

Nabízíme:

 • individuální a skupinovou psychoterapii
 • informace o nemoci a léčbě
 • osvojení zásad prevence onemocnění
 • edukace
 • nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • trénink kognitivních funkcí
 • plánování a podporu při návratu do práce
 • trénink sociálních dovedností
 • techniky zvládání stresu
 • relaxace
 • konzultace s psychologem, psychiatrem
 • podporu v užívání medikace
 • podporu rodinám
 • kontakty na služby následné péče a CDZ – pomoc při řešení sociálních záležitostí

 Forma a délka pobytu

 • stacionář je určen maximálně pro 10 klientů
 • skupina je otevřená
 • program se koná od pondělí do pátku
 • četnost docházky dle individuálních potřeb klienta
 • program je hrazen zdravotní pojišťovnou
 • program je sestaven z komunity, skupinové psychoterapie, socioterapie, nácviku relaxačních technik

Terapeutický tým

 • program zajišťuje zkušený terapeutický tým, který je tvořen psychiatrem, psychologem, zdravotními sestrami

       

Po celou dobu docházky zůstává nadále pacient v péči svého ambulantního psychiatra.

 

Leták:

Ke stažení zde.

 

Kontakty

 

Lékař

MUDr. Šárka Černohorská, tel. 553 695 152, email: cernohorska@pnopava.cz

Vedoucí sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail: duskova@pnopava.cz

Psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436 

Sociální pracovnice

Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail: otypkova@pnopava.cz, čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Terapeutické sestry

tel. 553 695 436 ( v pracovních dnech od 7, 00 - 15,30 )
Vladěna Mazurová,  Marta Junášková,  e-mail: junaskova@pnopava.cz