Oddělení C

Léčba psychotických poruch u mužů

Oddělení C je zaměřeno na diagnostiku a léčbu nejzávažnějších duševních stavů a poruch v psychiatrii u mužů. Jedná se o psychózy, těžké deprese, intoxikace, organické poruchy a mentální retardace. Přijímáme pacienty od 18 let. Na oddělení se provádí všechny formy ochranného léčení v ústavní formě. Oddělení poskytuje komplexní léčbu spočívající ve farmakoterapii, elektrokonvulzivní terapii, psychoterapii, edukaci a resocializaci pacientů, zejména s diagnózou psychózy. Péči poskytuje erudovaný a vyškolený tým pracovníků zahrnující lékaře, psychology, terapeuty, sociální pracovnice a středně zdravotnický personál.

 

Oddělení tvoří přijímací uzavřené stanice 11A a 11B, léčebné stanice 17A a 20A, doléčovací stanice 20B,6, 1, rehabilitační stanice 13, 20C a denní stacionář pro doléčování psychotických poruch.

 

MUDr. Nina Drábková

                                                                       

Primář

MUDr. Nina Drábková

tel.: 553 695 432

email: drabkova@pnopava.cz

Radek Liška 

                                                                       

Vrchní sestra

Radek Liška

tel.: 553 695 466

email: liska@pnopava.cz