9 Stanice pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách - muži

Stanice 9 - Jedná se o přijímací oddělení pro muže s možností detoxifikace (k odeznění projevů odvykacího stavu), s uzavřeným režimem a 3 měsíčním psychoterapeutickým programem cíleným k léčbě závislosti na nealkoholových drogách.

 

Počet lůžek:  20

K léčbě je třeba se objednat na telefonu 553 695 149 jen v pracovní době od 6.00 do 14.30 hod. Objednávky přijímá staniční sestra nebo určený zástupce. K přijetí se pacient dostaví střízlivý v domluvenou dobu s doporučením k léčbě od ambulantního psychiatra ev. praktického lékaře.

Staniční lékař

MUDr. Tomáš Javůrek, tel.: 553 695 417, e-mail: javurek@pnopava.cz

Staniční sestra

Martina Rychtářová, tel.: 553 695 137, e-mail: rychtarova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Barbora Sonnková, tel.: 553 695 421, 725 931 485, e-mail: sonnkova@pnopava.cz
čas: 9:00-11:00 13:30-14:30

Psycholog

PhDr. Renata Koláčková, tel.: 553 695 138, e-mail: kolackova@pnopava.cz

Psychoterapeut

Ing. Helena Brantálová, tel.: 553 695 149 

   

 

Komunitní sezení, psychoterapeutické skupiny, edukační skupiny, relaxační techniky, jóga, arteterapie a další. Po léčbě nabízíme pravidelné kluby pro abstinující, týdenní rekondiční pobyty v DS Holčovice a stabilizační pobyty.

Stanice 9

Staniční sestra: Martina Rychtářová (nebo zástupce), tel.: 553 695 149