20B Stanice sloužící k dlouhodobé léčbě těžkých organických stavů a mentálních defektů

Stanice 20B je uzavřená stanice pro chronicky probíhající onemocnění jako jsou těžké organické stavy, postpsychotické defekty a mentální retardace.

 

Počet lůžek:  37

Staniční lékař

MUDr. Zuzana Dudová, tel.: 553 695 438, e-mail: dudova@pnopava.cz

Staniční sestra

Radka Lazarová, tel.: 553 695 437, e-mail: lazarova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Vladimíra Kadlecová, tel.: 553 695 245, 725 931 078 e-mail: kadlecova@pnopava.cz
čas: 8:00-9:00 13:00-14:30

Psychoterapeut

Ladislava Hájková, tel.: 553 695 435

   

 

Stanice 20

Ošetřovna tel.: 553 695 434