3 Stanice pro léčbu závislosti na alkoholu- ženy

Stanice 3 - Jedná se o přijímací oddělení s uzavřeným režimem, určené pro dospělé ženy s možností detoxifikace (k odeznění odvykacích projevů) a 3 měsíčním psychoterapeutickým programem zaměřeným na léčbu alkoholové závislosti.

 

Počet lůžek:  30

K léčbě je třeba se objednat. Objednávky přijímá staniční sestra (nebo zástupce), pouze v pracovní době od 6.00 do 14.30 hod. Pacientky v akutním stavu jsou přijímány i bez objednaného termínu po předchozí domluvě se staničním lékařem ev. lékařem centrálního příjmu PNO. K přijetí se dostaví pacientky střízlivé v domluvenou dobu s doporučením k léčbě od ambulantního psychiatra ev. praktického lékaře.

Staniční lékař

MUDr. Ján Haid, tel.: 553 695 487, e-mail: haid@pnopava.cz

Staniční sestra

Mgr. Martina Rafajová, tel.: 553 695 346, e-mail: rafajova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Barbora Sonnková, tel.: 553 695 421, 725 931 485, e-mail: sonnkova@pnopava.cz
čas: 9:00-11:00 13:30-14:30

Psycholog

PhDr. Petr Vavřík, tel.: 553 695 367, e-mail: vavrik@pnopava.cz

Mgr. Tereza Bilik, tel.: 553 695 347, e-mail: bilik@pnopava.cz

Psychoterapeut

Zuzana Skálová, tel.: 553 695 347, e-mail: skalova@pnopava.cz

   

 

Komunitní sezení, psychoterapeutické skupiny, edukační skupiny, relaxační techniky, jóga, arteterapie, biblioterapie, psychogymnastika, keramika, textilní dílny a další. Po léčbě nabízíme pravidelné kluby pro abstinující, týdenní rekondiční pobyty v DS Holčovice a stabilizační pobyty.

Vzkaz pacientek budoucím pacientkám - ZDE.

Stanice 3

Staniční sestra: Mgr. Martina Rafajová (nebo zástupce), tel.: 553 695 346