Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Psychosomatická konference

23. 5. 2019 Psychiatrická nemocnice v Opavě, vytvořila prostor pro setkání odborníků a laické veřejnosti ve formě zorganizování konference s názvem

 

PSYCHOSOMATIKA

 

Zajímavě se tak propojily sféry psychiatrické, psychologické, sociální, somatické i s akademickými pohledy přednášejících s univerzity.
Konference byla jednou s akcí spojenými s výročím 130 let PNO a tak v začátku se uskutečnilo rovněž zahájení historické stezky v areálu nemocnice a výstava fotografií profesora Štreita připomenula nedávno uskutečněné promítání dokumentu Na tělo s osobní účastí a besedou pana profesora.

 

Po zdravicích pana ředitele a zahájení vedením pořádajícího oddělení H začal odbornou část velmi zajímavě a důstojně MUDr. Anders. MUDr. Pánková rozšířila pohled o dermatologické poznatky a zajímavá následná diskuse ukázala mimořádnost a aktuálnost tématu.

 

Navazující přednášky se týkaly využití vnitřních zdrojů a hledání pomocí metod terapie tmou v podání PhDr. Urbiše a jeho kolegyně MUDr. Vortelové nebo ochutnávky Wim Hofovy metody, která nás vedla k dechovému cvičení či pomoci si otužováním a chladem. Tyto techniky včetně aktuálních poznatků ke vznikajícímu CDZ si posluchači mohli následně prožít na workshopech.

 

Velmi zajímavou sérii přednášek připravila Fakulta veřejných politik a otevřela nosná a varovná témata suicidality, těhotenství a porodu či zaznamenání analýzy potřeb osob s duševním onemocněním. Garanty za SU byly paní docentky Kolaříková a Skopalová.

 

Zajímavostí na konferenci bylo i přizvání účasti pacientů, kteří tuto možnost hodnotili velmi pozitivně a to nejen nabytými informacemi, ale také vědomím, že se odborná veřejnost dále vzdělává a dle jejich slov je naplnila myšlenkou, že jim může být pomoženo, nejsou na to sami a jsou součástí léčebného procesu.

Ivona Országová

Galerie