Aktuality

03.06.2021 Celý článek

Přijmeme psychologa

jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání ve studijním programu Klinická…

02.06.2021 Celý článek

setkání pro rodinné příslušníky

 

Srdečně vás zveme na…

Psychosomatická konference

23. 5. 2019 Psychiatrická nemocnice v Opavě, vytvořila prostor pro setkání odborníků a laické veřejnosti ve formě zorganizování konference s názvem

 

PSYCHOSOMATIKA

 

Zajímavě se tak propojily sféry psychiatrické, psychologické, sociální, somatické i s akademickými pohledy přednášejících s univerzity.
Konference byla jednou s akcí spojenými s výročím 130 let PNO a tak v začátku se uskutečnilo rovněž zahájení historické stezky v areálu nemocnice a výstava fotografií profesora Štreita připomenula nedávno uskutečněné promítání dokumentu Na tělo s osobní účastí a besedou pana profesora.

 

Po zdravicích pana ředitele a zahájení vedením pořádajícího oddělení H začal odbornou část velmi zajímavě a důstojně MUDr. Anders. MUDr. Pánková rozšířila pohled o dermatologické poznatky a zajímavá následná diskuse ukázala mimořádnost a aktuálnost tématu.

 

Navazující přednášky se týkaly využití vnitřních zdrojů a hledání pomocí metod terapie tmou v podání PhDr. Urbiše a jeho kolegyně MUDr. Vortelové nebo ochutnávky Wim Hofovy metody, která nás vedla k dechovému cvičení či pomoci si otužováním a chladem. Tyto techniky včetně aktuálních poznatků ke vznikajícímu CDZ si posluchači mohli následně prožít na workshopech.

 

Velmi zajímavou sérii přednášek připravila Fakulta veřejných politik a otevřela nosná a varovná témata suicidality, těhotenství a porodu či zaznamenání analýzy potřeb osob s duševním onemocněním. Garanty za SU byly paní docentky Kolaříková a Skopalová.

 

Zajímavostí na konferenci bylo i přizvání účasti pacientů, kteří tuto možnost hodnotili velmi pozitivně a to nejen nabytými informacemi, ale také vědomím, že se odborná veřejnost dále vzdělává a dle jejich slov je naplnila myšlenkou, že jim může být pomoženo, nejsou na to sami a jsou součástí léčebného procesu.

Ivona Országová

Galerie