Aktuality

15.02.2024 Celý článek

ZÁKAZ NÁVŠTĚV - Gerontopsychiatrického oddělení

O pondělí 12.2.2024 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz náv&scaron…

15.02.2024 Celý článek

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA

  JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA

   DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO

Postup vyřizování stížností

Pokud jste pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta anebo osobou blízkou pacientovi, v případě, že pacient nemůže učinit podání s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, a máte pocit, že postup PNO při poskytování zdravotních služeb nebo činnostem souvisejícím se zdravotními službami není/nebyl správný, máte právo podat stížnost. Podávání stížností v PNO se řídí níže uvedenou posloupností.

Zákon o zdravotních službách stanoví, že stížnost má být adresována nejprve nemocnici a následně pokud nemocnice uspokojivým způsobem podanou stížnost nevyřídí, tak se podává příslušnému správnímu úřadu.

 

Kam a jakým způsobem stížnost podat

 

1) Psychiatrické nemocnici v Opavě

a) písemně na adresu Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava. Adresovat stížnost můžete například řediteli nemocnice (Ing. Zdeněk Jiříček), právníkovi nemocnice (JUDr. Karel Kraus) anebo manažerovi kvality zdravotní péče (Ing. Mgr. Dalibor Havlický).

b) e-mailem na e-mailovou adresu pnopava@pnopava.cz

c) písemně vhodit do schránky na stížnosti, která je umístěná na každé léčebné stanici. Tuto schránku pravidelně vybírá vrchní sestra daného oddělení, která vaši stížnost zaeviduje, vyřídí ji sama nebo ji předá k vyřízení příslušnému kompetentnímu zaměstnanci nemocnice.

d) telefonicky. Volat je možné manažerovi kvality zdravotní péče na tel. 553 695 288, právníkovi nemocnice, tel. 553 695 207, případně přes spojovatelku tel. 553 695 111 si nechat spojit jiného zaměstnance nemocnice, kterému chcete stížnost podat.

e) osobně. Osobně se můžete obrátit na kteréhokoliv zaměstnance nemocnice, případně přímo na právníka nemocnice v kanceláři č. 220 v prvním patře budovy ředitelství nemocnice nebo na manažera kvality zdravotní péče v kanceláři č. 303 ve druhém patře budovy ředitelství nebo přímo na ředitele nemocnice v kanceláři č. 214 v prvním patře stejné budovy.

Osobně a telefonicky lze stížnost podat v průběhu obvyklé pracovní doby od 6,00 (7,00) do 15,30 (16,30) hod.

 

2) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

a) písemně na podatelnu krajského úřadu na adrese Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

b) elektronicky (e-mailem) se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu krajského úřadu, adresa elektronické podatelny je posta@msk.cz

c) elektronicky datovou zprávou do datové schránky s názvem Moravskoslezský kraj a identifikátorem 8x6bxsd

c) ústně na jednotlivých odborech krajského úřadu anebo na podatelně krajského úřadu

d) telefonicky na odboru zdravotnictví krajského úřadu, oddělení zdravotní správy, tel. 595 622 262, 595 622 950, 595 622 464 nebo 595 622 146

 

Podávání stížností Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, dostupnými na internetové stránce https://www.msk.cz/assets/kontrola/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-petic-a-stiznosti.pdf

 

 

Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může být prodloužena na 60 kalendářních dnů.

 

Ke stažení pro tisk ZDE