17A Stanice pro pacienty z přijímacích oddělení v rámci pokračování komplexní léčby

Stanice 17A je doléčovací uzavřená stanice pro pacienty s diagnózou psychózy. Nabízí terapeutické a diagnostické prostředky, denní program aktivit, včetně psychoterapeutických skupin, resocializační program Restart. Do terapie je zařazen psychoedukační program Prelaps pro pacienty a jejich příbuzné.

 

Počet lůžek:  33

Staniční lékař

MUDr. Soňa Staňková, tel.: 553 695 426, e-mail: zc.avaponp@avoknats  

Staniční sestra

Miroslava Víchová, tel.: 553 695 470, e-mail: zc.avaponp@mavohciv  

Sociální pracovnice

Mgr. Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail:zc.avaponp@mavokpyto 
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Psycholog

Mgr. Lenka Chladová, tel.: 553 695 470, e-mail:zc.avaponp@avodalhc 

   

 

Ranní informační komunity, terapeutická komunita 1 x týdně, individuální i skupinová psychoterapie, edukace, resocializace a rehabilitace v rámci stanice 20 C, kde je možnost navštěvovat dílny - keramickou, textilní a léčebnou výchovu k soběstačnosti, práce v dřevo a kovodílně.

Ošetřovna tel.: 553 695 425