Oddělení rehabilitace

 

Poskytujeme  komplexní psychosomatickou rehabilitační péči hospitalizovaným pacientům v rámci  léčby v PNO  a  v menší míře i ambulantním pacientům v limitovaném rozsahu nasmlouvané péče se zdravotními pojišťovnami (viz níže), kteří  se k  rehabilitačnímu vyšetření a následné ambulantní rehabilitaci objednávají telefonicky či osobně.  Jsme bezbariérové ambulantní pracoviště.       

 

Rehabilitační oddělení je tvořeno těmito pracovišti: ambulance rehabilitačního lékaře, ergoterapeutický úsek, fyzioterapeutický a elektroléčebný úsek, vodoléčebný úsek, činnostně-pracovní úsek (v dílnách nebo na lůžkových stanicích), sportovní terapie (tělocvična, venkovní sportoviště areálu PNO) a arteterapie. 

 

 

MUDr. Libor Havrlant

 

Primář

MUDr. Libor Havrlant 

tel.: 553 695 450, 553 695 452

email: zc.avaponp@tnalrvah

Lucie Machancová, DiS.

 

Vrchní sestra

Lucie Machancová, DiS. 

tel.: 553 695 255

email: zc.avaponp@avocnahcam

 

 Ambulance rehabilitačního lékaře

 

 Staniční lékař: MUDr. Libor Havrlant

                       tel.:  553 695 450

                       e-mail: zc.avaponp@tnalrvah

 

Objednávky přijímáme na tel. č.: 553 695 448 nebo osobně na vodoléčbě.

 

Ambulance poskytuje rehabilitační vyšetření, na jehož  základě se ordinují potřebné procedury, proběhne instruktáž  v základní autoterapii a režimových opatřeních. Je bezbariérová! Nasmlouvány jsou zdravotní pojišťovny 111, 201, 205, 207, 211, 213. 

 

Ordinační doba :  úterý 13:30 – 17:00 hod.,  čtvrtek 09.00 – 12:00 hod., pro hendikepované děti  2. a 4. středa každého měsíce dopoledne,  1. a 3. pátek každého měsíce odpoledne.

 

K zahájení léčby předkládá pacient doporučení praktického lékaře nebo lékaře-specialisty ne starší 3 měsíců a výsledky souvisejících vyšetření (rtg, ortoped., revmatol., další). Vybrané léčebné postupy dle platného ceníku  je možno též konzumovat jako samoplátce (akupunktura).

 

 

Ergoterapeutický úsek

 

Poskytuje ergoterapii – rehabilitace horní končetiny (měkké a mobilizační techniky, léčebný tělocvik, včetně spec. neurofyziologických technik, PNF, Bobath koncept, jemná motorika ruky), tejpování, rehabilitace sebeobslužných schopností,  kognitivní rehabilitace (poznávací, rozumové a paměťové funkce) – obojí individuálně a u hospitalizovaných i skupinově, prvky řečové a komunikační rehabilitace (nenahrazující logopedickou léčbu!), fyzikální terapii na horní končetině formou PUZ (ultrazvuk) a Biolampy a Reboxu.

 

K zahájení ambulantní péči je nezbytný předpis lékaře se všemi náležitostmi požadovanými zdravotní pojišťovnou, ne starší 1 měsíce!     Vybrané procedury dle platného ceníku je možno platit hotově (tejpování aj.).

 

Objednávky přijímáme na tel. č.: 553 695 253

 

 

Fyzioterapeutický a elektroléčebný úsek

 

Poskytuje fyzioterapii  – rehabilitace páteře, trupu a končetin (měkké a mobiliz. techniky, léčebný tělocvik, včetně spec. neurofyziologických technik, PNF, Bobath koncept, senzomotorika, posturoterapie, SM systém, Dornnova metoda, metoda Mojžíšové  (forma individuální i skupinově), mechanoterapii (se stabilizačním efektem pletenců, kloubů a páteře, stereotypy), trakci páteře, fyzikální terapii formou MGT (magnetoterapie), PUZ (ultrazvuk), HG (hydrogalvanická lázeň), Biolampy (polarizované světlo), Lymphastim (pneumasáž, přístrojová lymfomasáž končetin), kombinovaná  interferenční elektroterapie  s vakuoterapii, VAS 07  (bezkontaktní elektroterapie), Trabert, TENS.

 

K zahájení ambulantní terapie je nezbytný lékařský předpis ne starší 1 měsíce se všemi náležitostmi požadovanými zdravotní pojišťovnou. Vybrané procedury fyzioterapie dle platného ceníku je možno platit hotově (tejpování aj.).

 

Objednávky přijímáme na tel. č.: 553 695 447

 

 

Vodoléčebný úsek

 

Poskytuje vodoléčebné procedury a masáže  formou docházky dle indikace lékaře (perličková, uhličitá, vířivá koupel končetin nebo celková, klasická masáž, reflexní masáž a podvodní masáž.

 

Procedury jsou poskytovány na základě lékařského rozpisu ne staršího 1 měsíce,  případně vybrané procedury je možno dle platného ceníku absolvovat za hotovou platbu (u reflexní masáže doporučujeme lékařskou konzultaci!).

 

Objednávky přijímáme na tel. č.: 553 695 448  nebo osobně.

 

 

Činnostně-pracovní úsek

 

Poskytují  pro hospitalizované pacienty činnostní–pracovní terapii na lůžkových stanicích nebo formou docházky do dílenského úseku RHBO (dřevodílna, kovodílna, rukodělná díla, textilní dílna, arteterapeutický ateliér), kde se pod vedením erudovaných pracovních terapeutů zabývají tvůrčí rukodělnou činností   při zpracovávání různorodých materiálů (dřevo, kov, papír, textil, pedig, keramická hlína aj.) účelnými technikami, která je   směrována k dokončení výrobku. Činnosti především v arteterapeutickém ateliéru poskytují  výrazný seberealizační a umělecký prostor terapie.

 

 

Sportovní terapie

 

Je organizována a vedena fyzioterapeutem RHB a realizuje se v tělocvičně  nebo na venkovních sportovištích PNO a má formu pravidelných každodenních aktivit a  formu příležitostných – sezonních aktivit (turnaje  odbíjené, ping-pongu, nohejbalu aj.).