12A Stanice pro léčbu těžších forem demencí - muži

Stanice 12A - Pacienti jsou zde překládáni z přijímací stanice po vstupním psychiatrickém a interním vyšetření. Probíhá zde komplexní psychiatrická léčba, psychologická péče, kognitivní a sociální rehabilitace, jejíž součástí je režimová terapie. 

 

Počet lůžek:  24

Návštěvy: denně 13:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá 13:00 - 14:00 hodin, po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Eva Thomasová , tel.: 553 695 205 

Staniční sestra

Bc. Monika Breuerová, tel.: 553 695 161 

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: zc.avaponp@avoktiow 
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 459

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace, možnost vycházek po areálu v doprovodu rodiny, duchovní péče.

Stanice 12

ošetřovna tel.:      553 695 161