22A Stanice přijímací určená pro příjem pacientů - ženy i muži

Stanice 22A - Příjem všech pacientů - vstupní psychiatrické a interní vyšetření. Proběhne zde diagnostický proces, je zahájena léčba a všichni pacienti absolvují vstupní interní vyšetření. Podle charakteru poruchy pak buď pokračují v léčbě v režimu přijímací stanice nebo jsou dále překládání na další stanici gerontopsychiatrie. Probíhá zde komplexní psychiatrická léčba, psychologická péče, kognitivní a sociální rehabilitace, jejíž součástí je režimová terapie.

 

Počet lůžek:  28

Návštěvy: pondělí-pátek                                       13:30 - 16:30 hod.

                 sobota, neděle, svátky                         13:30 - 16:30 hod.

 

Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá 13:00 - 14:00 hodin, po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Lubomír Matej, tel.: 553 695 157

Staniční sestra

Bc. Pavlína Rolincová, tel.: 553 695 156, e-mail: zc.avaponp@avocnilor

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: zc.avaponp@avoktiow
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 459

   

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace.

Stanice 22

ošetřovna tel.:      553 695 156

lékař tel.:              553 695 157