Aktuality

17.07.2024 Celý článek

Informace DO PN Opava

Informace DO PN Opava 

Dětské oddělení – stanice 14A+14B je od 26.7.2024  13.00 hod. uzavřeno do 15.8…

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

V období letních prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly 2 čtrnáctidenní turnusy léčebně rehabilitačního pobytu pro děti s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, autistické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním a v neposlední řadě i se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku.


Děti pod obětavým vedením pracovníků dětského oddělení byly zapojeny do aktivit, které by vzhledem k jejich problémům byly na běžném táboře obtížně zvládnutelné nebo by jim pobyt tam zcela znemožnily.


Byl pro ně připraven atraktivní program, který se každý den s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu, přizpůsoboval jejich možnostem.


V obou turnusech jsme děti seznámili s historií a nejvýznamnějšími památkami města Opavy, prozkoumali Městské sady s jejich průlezkami, lanovým centrem, skejtařskou dráhou a navštívili jsme také Městský útulek pro opuštěná zvířata. Povozily se na čtyřkolkách a skútrech, což bylo pro ně velkým zážitkem.


Podnikali jsme výlety do blízkého okolí, opékaly se párky na Otické sopce, byli jsme se podívat na labutě a kachny na Slavkovských rybnících, zajeli jsme s dětmi navštívit Arboretum v Novém Dvoře. Nemohli jsme vynechat návštěvu některého z blízkých zámků, letos se děti podívaly na Raduňský, včetně procházky rozsáhlým parkem.

Vyrazili jsme do Lhoty u Opavy k „Vodníkovi Slámovi“, kde probíhaly závody v parkuru. Děti se mohly podívat a pohladit si koníky a další drobná domácí zvířata, která se v areálu nacházejí.

 

Vzhledem ke krásnému letnímu počasí jsme s dětmi vyráželi také k vodě – koupaly se u Vojenského splavu, na koupališti v Chlebičově, na koupališti v Úvalně, vždy pod bedlivým dozorem sestřiček a ošetřovatelek z dětského oddělení.

 

Nebáli jsme se na našich cestách za dobrodružstvím cestovat Městskou dopravou, autobusem a ani vlakem.

 

Vše, co děti zažily na výletech a akcích, si mohly zapisovat nebo kreslit do deníčků a nejpovedenější z nich byly na konci tábora vyhodnoceny a odměněny.

 

Každoročně v letních měsících také spolupracujeme se Slezským zemským muzeem v Opavě na akci „Noc s netopýry“, na kterou děti vyrábějí z nejrůznějších materiálů netopýry. Své výtvory následně předají pracovníkům muzea a na oplátku máme pro děti umožněnou bezplatnou prohlídku historické výstavní budovy. Vyrobení netopýří slouží jako dekorace během přednášek věnovaných tomuto nočnímu savci.

 

Jako na správném táboře nemohly chybět ani soutěže – netradiční „Olympiáda“, „O nejkrásnější hrad z písku“, soutěže v „Člověče, nezlob se“, ve zpěvu o „Opavského slavíka“, o „Krále střelců“ a mnoho dalších, za které byly děti odměněny diplomy a drobnými cenami od našich sponzorů.

 

Na výzdobě diplomů pro děti se ve spolupráci s činnostními terapeutkami podílely pacientky z „dospělých“ stanic, za což jim velmi děkujeme.

 

Současně bychom touto formou chtěli poděkovat také oddělení D za pomoc při přípravě programu a zajištění sladkých odměn pro děti, které využíváme naše dětské pacienty nejen v letních měsících, ale také během celého roku.


Na závěr pobytu jsme pořádali „Maškarní rej“ s procházkou areálem PN, oslovení zaměstnanci PN nám pomohli vybrat nejpovedenější masky.

 

Oba turnusy LRP se vydařily, výlety, akce a soutěže jsme zvládli bez větších problémů a spokojenost dětí a rodičů nám byly odměnou za odvedenou práci. Všichni si odvezli domů plno zážitků, vzpomínek, drobných výrobků a dárků.

Budeme se těšit zase za rok …. Ahoooooooooooooooj prázdniny :)