Aktuality

03.06.2021 Celý článek

Přijmeme psychologa

jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání ve studijním programu Klinická…

02.06.2021 Celý článek

setkání pro rodinné příslušníky

 

Srdečně vás zveme na…

ADVENTNÍ ČAS NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Jak už bývá v tuto dobu zvykem, i letošní adventní čas jsme se snažili našim dětským pacientům zpříjemnit. Ve dnech 5. a 6. 12. 2017 byly pro děti připravené Mikulášské nadílky, za které bychom chtěli velmi poděkovat pacientům ze st. 3, 18C, 18 D a činnostním terapeutkám. Všichni měli pro děti připravený krásný program, který byl završen rozdáváním drobných dárečků Mikulášem a jeho pomocníky.


Během předvánočních dnů děti vyráběly pod vedením pracovníků dětského oddělení nejrůznější výrobky na již tradiční vánoční výstavku, která se uskutečnila 7. 12. 2017 v prostorách oddělení E a měla opět veliký úspěch nejen mezi pacienty a personálem PN v Opavě, ale také u rodičů hospitalizovaných dětí a široké veřejnosti


Dne 10. 12. 2017 se 2 skupinky vybraných dětských pacientů a zástupců dětského oddělení PN v Opavě, zúčastnilo 29. setkání handicapovaných klientů moravskoslezského kraje pod názvem „Děti dětem“, které se konalo v kulturním domě v Dolním Benešově.


Pro naše pacienty cesta za dalšími předvánočními zážitky započala již cestou do Dolního Benešova, kdy jsme vystřídali několik dopravních prostředků, jeli jsme trolejbusem a následně vlakem a vše jsme zvládli bez komplikací. V kulturním domě bylo pro všechny nachystané výborné občerstvení a nádherný program. Děti se aktivně zapojily do soutěží, tančily, zpívaly, mohly si pohladit živé kapry a mnoho dalšího. Nechyběla ani tombola s nejrůznějšími dárky, ve které se našim zástupcům podařilo získat pro oddělení barevný televizor a spoustu drobných odměn a dárečků, které si děti mohly odvést domů. Akce se všem moc líbila a těšíme se zase na příští rok, kdy pořadatelé určitě připraví opět zábavný a pestrý program.


Dne 20. 12. 2017 přišel na naše oddělení Ježíšek a donesl dětem pod stromeček dárečky, které budou sloužit nejen pro hospitalizované pacienty ke zkvalitnění terapeuticko-výchovných programů, ale také každý pacient si odvezl domů nějaký pěkný dáreček, který se nám s přispěním drobných sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme, podařilo pro děti zajistit.


A nakonec dorazil pod vánoční stromeček i velký balík dárečků pro naše oddělení, v podobě knih, map a brožurek pro děti od České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, se kterou jsme navázali spolupráci. Díky grantu First Book nám mohli předat tyto užitečné a zajímavé publikace, za které velmi děkujeme. Určitě také pomocí nich bude dětem čas strávený na našem oddělení rychleji utíkat.