Aktuality

15.02.2024 Celý článek

ZÁKAZ NÁVŠTĚV - Gerontopsychiatrického oddělení

O pondělí 12.2.2024 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz náv&scaron…

15.02.2024 Celý článek

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA

  JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA

   DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO PRO ROK 2022

 

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta, vyhlašuji výběrové řízení  na 1 rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků - PSYCHIATRIE

 

Lhůta pro podání přihlášek: 12. 7. 2022 – 5. 8. 2022

 

Místo pro podání přihlášek: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

                                                obálku označit nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REZIDENČNÍ MÍSTO

 

Kontakt: MUDr. Mgr. David Besta, telefon: 553 695 197, email: besta@pnopava.cz

 

Seznam dokladů, které musí přihláška do výběrového řízení obsahovat:

 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. Osobní dotazník rezidenta
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce)
 4. Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 5. Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal)
 6. Potvrzení o zařazení do oboru Psychiatrie
 7. Přehled odborné praxe

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Splnění formálních podmínek                                         
 2. Zájem o práci v oboru       
 3. Odborné předpoklady pro výkon povolání v daném oboru     
 4. Osobnostní předpoklady (samostatnost, flexibilita, spolehlivost při výkonu práce)                                                                                                                      
 1. Znalost cizích jazyků, komunikační schopnosti, práce s počítačem       

každé z kritérií bude ohodnoceno max. 5 body                

  

Způsob hodnocení uchazečů:

             Nadprůměrné                                                                                                             18  – 25 bodů

             Průměrné                                                                                                                   11 – 17 bodů

             Podprůměrné                                                                                                               5 – 10 bodů

 

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

 

 V Opavě dne 11. 7. 2022

 

 

                                                                                                            Ing. Zdeněk Jiříček

                                                                                            ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

Ke stažení

 • Výběrové řízení na rezidenční místo (pdf) ZDE
 • Přihláška (xlsx) ZDE
 • Osobní dotazník (xlsx) ZDE