22B Stanice pro léčbu afektivních poruch, lehčích forem psychóz a demencí - ženy i muži

Stanice 22B je otevřené oddělení sloužící k doléčení  pacientů nevyžadujících uzavřený režim. Jsou zde hospitalizováni převážně pacienti s úzkostmi, depresemi, psychozami a počínajícími kognitivními defekty. Probíhá  zde i režimová léčba závislostí. Dle svého zdravotního stavu jsou pacienti zařazováni do skupinové či  individuální psychoterapie, ergoterapie, kognitivních tréninků, rehabilitace. Nedílnou součástí pobytu je i zmapování potřeb a schopností pacientů a následná dopomoc  při zajištění  sociálních služeb  po propuštění. V indikovaných případech lze  telefonicky domluvit přijetí přímo na tuto stanici.

 

Počet lůžek:  23

Návštěvy: denně 13:00 - 16:30 hodin. Návštěvy dětí po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Osobní pohovory s lékařem: po-pá 13:00 - 14:00 hodin, telefonické informace po-pá po předchozím sdělení přiděleného hesla.

Pacienti by měli mít při přijetí základní hygienické potřeby, kvalitní domácí obuv.

Staniční lékař

MUDr. Jolana Hudečková, tel.: 553 695 183, e-mail: hudeckova@pnopava.cz

Staniční sestra

Bc. Lenka Matušková, tel.: 553 695 158, e-mail: matuskova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Irena Holubová, tel.: 553 695 473, 725 930 864, e-mail: holubova@pnopava.cz
čas: 6:00-8:00 12:00-14:30

Psycholog

Mgr. Karolína Zedníková, tel.: 553 695 459

Nácvik soběstačnosti, kognitivní tréning, rehabilitace, možnost individuálních vycházek po areálu, duchovní péče.

Stanice 22

ošetřovna tel.:      553 695 158