Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Vánoční klub 18D - 2019

30. 12. 2019

Klub stanice 18D (tedy mužské stanice léčby závislosti na alkoholu), na kterém se pravidelně setkávají bývalí pacienti, se koná každý měsíc. Avšak ten vánoční je vždy jedinečný se speciální atmosférou. A v letošním roce tomu nebylo jinak.

 

Vánoční klub stanice 18D proběhl v pátek 6. prosince. Účast byla velmi hojná. Dorazilo kolem 140 účastníků. Klubem provázel psycholog stanice 18D Daniel Trubka.

 

Klub byl rozdělený na dvě části. První část byla oficiální. Tradičně se vyřizovaly pozdravy od těch, co nedorazili. Taktéž byl prostor pro různá sdělení. Psycholog taktéž informoval o všech novinkách na oddělení. Následně se přešlo k hlavnímu tématu pátečního klubu, a to „Sebepřijetí jako cesta k abstinenci“, kde se mohli bývalí pacienti podělit se svými zkušenostmi. Zajímavý byl poznatek muže, který abstinuje již 15 let: „Patnáct let jsem žil, předtím jsem jen přežíval,“ shrnul svou zkušenost.

 

Na závěr oficiální části nechybělo z úst psychologa vánoční přání. „Krásné prožití vánočních svátků. Jeden z nejlepších dárků jste nadělili sami sobě a svým nejbližším tím, že jste začali abstinovat,“ uvedl psycholog a popřál všem zúčastněným hezké Vánoce za celé oddělení.

 

A následovala neoficiální část. Mikrofonu se chopil pacient, který si společně se svými kolegy z oddělení připravil speciální program. Ovšem ještě předtím uvítal vzácného hosta, zpěváka Petra Harazina se svým kolegou z kapely Nebe. Ti zazpívali a zahráli dvě písničky.

 

A poté se ve zpívání pokračovalo, pacienti z oddělení zazpívali a zahráli písničky se zimní tématikou. Program vyvrcholil příchodem Mikuláše, anděla a čerta, kteří rozdali účastníkům klubu vánoční přání. Na samotném závěru si společně všichni zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. A poté následoval volný prostor, kdy si mohli bývalí pacienti neoficiálně přátelsky popovídat.